Poslanci mestského zastupiteľstva sa v druhej polovici augusta stretávajú pre potrebu definitívneho vyradenia dvoch zrušených škôl zo siete škôl, ktoré už na základe ich návrhu schválilo i Ministerstvo školstva. Okrem samotných škôl musí mesto zrušiť aj školské kluby detí a školské jedálne pri, od septembra už bývalých, základných školách na Okružnej a Tatranskej ulici. Okrem toho sa na rokovanie dostane aj personálna otázka týkajúca sa mestskej polície, kde očakávame rezignáciu náčelníka Ľubomíra Piterku, alebo jeho odvolanie primátorom mesta. Témy základných škôl sa chcú ale poslanci dotknúť aj ohľadom opätovného zrušenia verejných obstarávaní na rekonštrukciu niektorých škôl.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

15.27 – Primátor Peter Gogola ukončuje mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva.

15.22 – Milan Lichý informuje poslancov o poslaneckých prieskumoch na plážovom kúpalisku, pričom ešte v auguste plánuje ďalší.

15.21 – Interpelácie poslancov v plnom prúde, poslanec Chladný napríklad žiada sumárny prehľad všetkých projektov, ktoré boli od roku 2011 do dnešného dňa na mestskom úrade vypracované, a ktoré boli prijaté.

15.19 – Martin Turčan ďakuje Piterkovi za odvedenú prácu: „Posledný rok bol aký bol, je to súhra okolností ktoré nevypálili dobre. Ale myslím si, že prvé roky jeho pôsobenia boli dobré a boli výraznou zmenou oproti tomu, čo tu bolo predtým.“

15.16 – Dnešným dňom bolo primátorovi doručené vzdanie sa funkcie náčelníka Mestskej polície Ľubomíra Piterku. Primátor o tom informuje poslancov, napĺňa sa tak scenár, o ktorom sme vás včera informovali. Vyhlásené tak bude nové výberové konanie na obsadenie tejto pozície.

15.14 – Poslankyňa Ľubica Laššáková, ktorá sa pred časom stala prednostkou obvodného úradu, sa vzdala pozície v dozornej rade Bytového podniku mesta Banská Bystrica. Ladislav Topoľský v rozprave okamžite opäť navrhuje člena tejto dozornej rady z ich klubu – konkrétne Petra Hudeca.

15.11 – Rokovanie pokračuje bodom o personálnych otázok.

14.39 – Na základe žiadosti oslávenca Petra Bielika vyhlásená pätnásť minútová prestávka, poslanci smerujú do banketky.

14.36 – Zmena rozpočtu školy na Pieninskej schválená, poslanci si teraz zmenia schválený plán rokovaní na druhý polrok, ktorý sa upravil podľa požiadaviek poslancov na štvortýždňový cyklus. Najbližšie zasadnutie MsZ bude 18. septembra.

14.33 – Milan Lichý (BBA) vysvetľuje, že ide o už schválenú dotáciu, ktorá mala smerovať na Tatranskú, teraz ju kvôli zrušeniu tejto školy presúvajú na Pieninskú.

14.25 – Ďalším bodom programu je zmena rozpočtu Základnej školy na Pieninskej ulici. Financie si vyžiada najmä o úpravy bezbariérovosti, najmä kvôli očakávanému prechodu žiakov z Tatranskej ulice.

14.24 – Základná škola Tatranská definitívne zrušená, obdobne už aj Základná škola na Okružnej ulici.

14.20 – Primátor ukončil rozpravu tým, že na nasledujúce zasadnutie predloží úrad informatívnu správu o tejto problematike.

14.19 – „Prečo ste najali externú firmu na verejné obstarávanie?“ pýta sa poslanec Hlaváč.

14.17 – „Oklamal ste nás, aj obyvateľov Banskej Bystrice. Rozdiel je v tom, že obyvateľom sa bude zodpovedať sám. Možno vám v septembri už predčasne vystavia hodnotenie. Ako chcete s nami ďalej spolupracovať, keď ste nás podviedli?“ naráža poslanec Turčan (SDKÚ-DS) na údajné sľuby primátora, ktorý mal zabezpečiť napr. bezbariérové vstupy pre detí zo zrušených škôl. Vyčíta primátorovi, že nepociťuje dostatočnú zodpovednosť voči ľuďom.

14.12 – Podľa prednostu bude vedenie mesta skladať svoje účty na konci svojho volebného obdobia, teda v roku 2014.

14.10 – Reaguje prednosta Miroslav Rybár. Podľa neho nemajú žiadne rozhodnutie, že ÚVO súťaž zrušilo. Podľa jeho neskoršieho vysvetlenia pôvodnú súťaž, ktorú najskôr ÚVO namietalo a mesto to voči nemu riešilo i súdne však nikto nezrušil a jej víťazom mala byť spoločnosť Eurobuilding. Táto súťaž mala byť podľa Rybára riadne ukončená, ale ÚVO do dnešného dňa nepotvrdil, že jej priebeh bol v poriadku a prekročil i zákonom stanovené lehoty na toto rozhodnutie.

14.07 – „Od začiatku upozorňujem na 5 miliónov, ktoré sme dostali. Ak si pamätáte, keď sa schvaľoval plat pánovi primátorovi, povedal som, že nemám problém schváliť zvýšenie aj na 50% ak sa začnú rekonštruovať školy. Všetko sa sľubovalo, ale sľuby sa sľubujú a ďalej si domyslite,“ reaguje Ján Chladný (SKDÚ-DS).

14.01 – „Som smutný, že mesto príde o tak veľa peňazí. Tým, že nezateplíme školy budeme mať na ne ďalšie výdaje. Preto sa pýtam ako to budeme riešiť, či budúci rok budeme rušiť ďalšie školy?“ pridáva sa ku kritike Daniel Karas (nezávislý).

13.59 – Poslankyňa Laššáková (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) sa taktiež zaujíma o to, ako bude riešená bezbariérovosť pre postihnuté deti.

13.58 – „Keď vravíte, že Saktorove obstarávanie bolo zlé, čo ste vy spravili preto, že ste vybrali taký šperk, že sme takto dopadli,“ pridáva Marián Hlaváč (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS), ktorý naráža na to, že obstarávanie realizovala externá firma a nie zamestnanci úradu.

13.55 – S ďalšou faktickou poznámkou Jakub Gajdošík, ktorý pokračuje v kritike primátora: „Dá sa pol roka, rok žiť z toho, že predchádzajúce vedenie urobilo PPP projekt na cesty, vieme šampanským pokrstiť nové trolejbusy, ktoré predchádzajúce vednie urobilo, ale teraz vás už tie sľuby dobiehajú. Ak nemáme dostatok skúseností, aby sme to zvládli, tak sa treba obklopiť ľuďmi, ktoré ich majú.“

13.49 – „V prípade, že tie peniaze naozaj neprídu a tým deťom a rodičom bolo sľúbené, že sa tie školy zrekonštrujú, tak ma zaujíma z akých peňazí sa to bude dofinancovávať,“ pokračuje teraz vo vystúpeniach Michal Škantár (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

13.46 – „Čerpanie je ale ďalšia fáza, za ktorú je zodpovedné len vedenia mesta,“ odpovedá Bielikovi Gajdošík.

13.41 – „Vieme, ako na istom ministerstve prebiehalo prideľovanie prostriedkov,“ hovorí Pavol Bielik (nezávislý) s tým, že kritika by sa nemala niesť len na starostov a primátorov.

13.31 – Gajdošík teraz spomína, že je rád, že ho pred rokmi ako 21 ročného nezvolili do funkcie viceprimátora, pretože s odstupom to hodnotí tak, že nebol pripravený na takúto funkciu. Teraz to prirovnáva primátorovi Gogolovi k tomu, že sa dal nahovoriť na kandidatúru na primátora, na ktorú podľa neho takisto nebol pripravený.

Primátor čelil nevídanej kritike zo všetkých strán.

13.27 – „Náš predseda klubu veľmi slušne zhrnul čo sa stalo,“ začína svoje vystúpenia Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) a jedným dychom na margo škôl dodáva: „Signály hovoria o tom, že Banská Bystrica nevyčerpá tieto peniaze. Európska únia nám dala päť miliónov na zlatej tácke. Nikoho by nikdy nenapadlo, že môžeme dospieť do situácie, kedy o tieto peniaze prídeme. Už nedostaneme ďalšiu šancu. To je najväčšia škoda, aká bola tomuto mestu spôsobená. Takýto prúser tu ešte nebol, neviem ako sa s tým idete popasovať, ale toto si žiada jasnú sebareflexiu.“

13.24 – A Topoľský si nedáva ruku pred ústa a pokračuje v ďalších nedotiahnutých veciach vedenia mesta: „Čistiareň a práčovňa nula bodov, autobusová stanica, revitalizácia parku, páni už je toho veľa.“

13.20 – „Darmo budeme teraz rozprávať čo bolo za uplynulých vlád, ale treba sa postaviť pred občanmi a jasne povedať, že štyri alebo päť miliónov nepríde do Banskej Bystrice. Treba sa postaviť pred občanov a tie detičky a povedať im pravdu. Ale nie takú, že je tu nejaký zlý ujo, ktorý sa volá Úrad pre verejné obstarávanie, že ten pochybil, ale niekto iný pochybil. Vyjadrenie pána prednostu bolo, že to boli chyby minulosti. Preto sa urobili personálne zmeny a tie na obstarávaní dopadli tak, kde sa teraz nachádzame,“  pokračuje Topoľský o opätovne zrušených verejných obstarávaniach na rekonštrukciu škôl. Očakáva od manažmentu mesta ďalšie návrhy, aby sa tieto školy zrekonštruovali.

13.17 – „Teraz napínať svaly a tváriť sa, že my to neschválime, čo by sme urobili? Schválili sme návrh, ministerstvo to schválilo, vyradilo školu zo siete škôl, ale škola nie je zrušená legislatívne,“ vysvetľuje predseda väčšinového klubu Ladislav Topoľský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) potrebu schválenia tohto bodu. Z jeho prejavu je zjavné, že od niektorých poslancov ešte očakáva pokus o obštrukciu.

13.14 – Návrh na zrušenie škôl, ktorý sa prejednával na májovom zasadnutí, bol prvým krokom. Návrhu bolo zo strany Ministerstva školstva vyhovené a zastupiteľstvo má teraz rozhodnúť o zrušení školy.

13.12 – Martin Turčan navrhol doplniť program zasadnutia o interpelácie poslancov, ktoré v programe mimoriadneho zasadnutia štandardne nie sú.

13.09 – Primátor Peter Gogola otvára mimoriadne zasadnutie. Prítomných je 22 poslancov.

13.00 – Rokovanie by sa práve malo začať v sále zatiaľ nie je ani len polovica poslancov.