V stredu vo večerných hodinách sa mestom po prvý raz ozvali zvuky Baníckeho orloja, ktorý pribudol na Barbakáne na Námestí Štefana Moyzesa. Symbolizuje baníctvo, ktoré je s naším mestom neodmysliteľne späté, ale aj remeselnú históriu Banskej Bystrice. Slávnostne ho spustil primátor mesta Ján Nosko spolu s Banskobystričanmi a jeho tvorcami – manželmi Matúšom a Magdalénou Annou Jančurovcami.

Orloj je umiestnený na fasáde Barbakánu v prednej časti budovy nad hlavným vchodom. Korpus obrazu je vyrobený z pozinkovanej ocele ošetrenej polyuretánovým vrchným lakom vo viacerých farebných vrstvách. Vzhľadom na unikátnosť Barbakánu sa pristúpilo k takmer úplnej historickej vernosti, či už pri použitých technológiách, alebo kompozícii vzhľadu.

„Aj napriek tomu, že kultúrne podujatia boli počas pandémie zrušené, zamestnanci nášho Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu nezaváhali a prišli s týmto pekným nápadom. História je dôležitou súčasťou každého mesta a ja som rád, že tú banskobystrickú si môžeme pripomenúť aj takýmto spôsobom. Orloj pribudol k symbolom nášho mesta a pečať baníctva bude pripomínať nielen nám, ale aj ďalším generáciám. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe a verím, že sa pri ňom nepristavia len Banskobystričania, ale aj obyvatelia iných slovenských či zahraničných miest,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Celkový tvar orloja má evokovať drevenú skrinku, v ktorej sú vyložené cennosti. Ornamentika bola prispôsobená gotickému štýlu a obraz bol rozdelený do troch políc – kompozičných celkov. Prvá polica, s najmasívnejšími stĺpmi a výjavom baníka, má symbolizovať podzemie bane a štôlne, ale aj baníkov, ako majoritnú časť historického obyvateľstva. Druhé poschodie predstavuje spracovanie rúd v okolí Banskej Bystrice – hámor s kováčom a stupami. Je tam tiež stvárnená rieka ako symbol všetkých vodných tokov v okolí, ktoré poháňali stroje a zariadenia. Kostol zo Španej Doliny pripomína všetky okolité banícke obce a mestá, ktoré sa podieľali na spracovávaní rúd a výsledných produktov. Tretie poschodie je symbolom mesta, ktoré má svoje miesto vo svete. Jazdec na koni – Fugger, za ktorého čias banícka Banská Bystrica zažila najväčšiu slávu, loď „Bom Jesus” a voz symbolizujú vývoz výrobkov a surovín z Bystrice do celého sveta. Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol použitý ako symbol mesta a jeho historického jadra.

Autormi Baníckeho orloja v Banskej Bystrici sú akademickí sochári – manželia Jančurovci z Ľupčianskych kovozávodov, s.r.o., ktorí sa v umeleckej oblasti dopĺňajú.  Za konštrukčnou časťou stojí Matúš Jančura a detaily, ku ktorým patrí napríklad stvárnenie zobrazení na orloji, má na svedomí Magdaléna Anna Jančurová.

„Vyrobiť orloj s hmotnosťou približne 600 kg bola pre nás obrovská výzva. Je za tým 1500 hodín práce. Verím, že výsledok stojí za to a obyvateľom i návštevníkom sa bude páčiť. Sme radi, že sme od mesta dostali túto príležitosť, nakoľko z Banskej Bystrice pochádzam a teší ma, že sme svojou prácou mohli prispieť k jej zveľadeniu,“ povedal tvorca orloja Matúš Jančura.

Momentálne orloj funguje v dvojtýždňovej skúšobnej prevádzke, aby tvorcovia spolu so zamestnancami mesta doladili prípadné nedostatky. Na Barbakáne bude umiestnený bez ohľadu na ročné obdobie počas celého roka s tým, že intenzita jeho spúšťania bude v zime nižšia.