Dňa 12. mája 2011 o 17.00 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v Galérii v podkroví, za účasti autora, uskutoční vernisáž výstavy Drahomíra Prihela pod názvom V SKLE A ZO SKLA – OBRAZ A OBJEKT.

Drahomír Prihel (1956) je popredný predstaviteľ sklárskeho výtvarníctva, ktoré vzniklo ako nový odbor voľného umenia v polovici 60. rokov 20. storočia v bývalom Československu a naši umelci dodnes tvoria jeho svetovú špičku.

„Autorova liata a brúsená plastika (od 90. rokov) využíva čírosť skla a objavne integruje výrazový aparát sochárstva a maliarstva. Vo vnútri skleného konštruktívneho tvaru sa vznáša, plynie, rozplýva a vlní lyrická „akvarelová maľba“ – nehmotná a pritom trojrozmerná, oslobodená od podkladu, ako ju maliarstvo na plátne či na papieri nedokáže vytvoriť,“ uviedla kurátorka výstavy Mgr. Zuzana Bartková.

„Závesný tabuľový obraz (od 2009) už nepracuje s maľbou v skle, ale s jeho farbou, ako maliarskym prostriedkom zobrazenia krajiny a figurálnych kompozícií inšpirovaných benátskym karnevalom. Ak sklený objekt odhaľoval obraz vo svojom vnútri, tak postavy ukazujú pod vrstvičkou odevu telá, ale majú maskou zahalené tváre,“ dodala Bartková.

Výstava Drahomíra Prihela predstavuje obidve autorsky osobité tvorivé koncepcie voľného umenia skla, jeho úžitkovú tvorbu a maľbu pastelom. Diela budú sprístupnené pre verejnosť do 3. júna 2011.