V stredu 9. decembra sa v Banskej Bystrici začína siedmy ročník festivalu ľudských práv, tolerancie a vzájomného porozumenia Embargo 2020. Tento rok, vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii, sa podstatná časť trojdňového festivalu uskutoční v online verzii.

Napriek neľahkej dobe karantén, protipandemických opatrení a príkazov, ktoré majú v rôznej miere dopad na uplatňovanie občianskych a ľudských práv jednotlivcov, je potrebné hovoriť o stave dodržiavania ľudských práv nielen vo vzťahu k pandémii, ale aj vo vzťahu k téme rodovej rovnosti, kritického myslenia a vývoja demokracie v niektorých európskych krajinách.

„Rok 2020 je rokom búrlivých zmien, ktorých dopady vieme len ťažko predvídať. Jediné, čo je isté, je rýchlosť zmeny, ktorej smer a vývoj na celom svete zásadným spôsobom ovplyvnila pandémia. V pohybe sú politika, spoločenské hnutia, demokratické procesy, občianska spoločnosť a celkovo prostredie, v ktorom žijeme. Viac než kedykoľvek predtým sa ukazuje prepojenosť lokálnych a globálnych procesov a udalostí, ktoré majú spoločného menovateľa, ľudskú aktivitu. Festival EMBARGO už po siedmy krát reflektuje spomínané témy prostredníctvom vybraných umeleckých žánrov ako aj diskusií a prednášok,“  uviedol Milan Zvada, dramaturg banskobystrického kultúrneho centra Záhrada, ktoré festival Embargo organizuje.

Streda 9. december – prednášky aj slam poetry

Siedmy ročník festivalu Embargo otvorí v stredu 9. decembra prednáška vedúceho katedry filozofie FF UMB Miloša Taligu spojená s diskusiou o užitočnosti kritického myslenia pri hľadaní pravdy v kritických časoch – Kritický manuál pre hľadačov pravdy (17:00 h). Viac informácií nájdete vo Facebook evente.

V prednáške o variáciách (ľudského) rodu a civlizačnom rozkole medzi dvomi pohlaviami Kto sa bojí ,,gender ideológie”? (18:30 h) bude Milan Zvada hovoriť o východiskách uvažovania o „rode” v širšom kontexte a o dôsledkoch, ktoré z neho vyplývajú pre konkrétnych ľudí. Viac informácií nájdete vo Facebook evente.

Obidve prednášky sa konajú v Záhrade CNK, s obmedzenou kapacitou 35 účastníkov a za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

V závere prvého dňa festivalu môžu jeho návštevníci a návštevníčky očakávať feministickú smršť slam poetry (19:30 h, online aj offline). V programe FEMISLAM v Záhrade Vol. 1, zameranom na špičku ženskej slamovej scény na Slovensku, sa predstavia dve finalistky majstrovstiev Slovenska MARA & BIBI, hviezda PANSLAMU 2020 Barbora z Kraľovian a víťazka Bardejovského slamu Veronika. Hodnotiť ich výstupy bude možné naživo v Záhrade, opäť  s kapacitou do 35 miest a za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Viac informácií nájdete vo Facebook evente.

 Štvrtok 10. december – diskusia, performance, premiéra

Desiaty december je od roku 1950 Medzinárodným dňom ľudských práv  (Human Rights Day). Na festivale Embargo práve v tento deň Alexandra Demetrianová a Rado Sloboda z Amnesty International Slovensko budú v diskusii Zaostrené na ľudské práva hovoriť o ľudských právach a ich porušovaní v roku 2020. Zamerajú sa na vývoj v Poľsku, Maďarsku, Ukrajine a Bielorusku. Diskusia sa koná online na FB fanpage Záhrady a Amnesty International Slovensko (18:00 h). Viac informácií nájdete vo Facebook evente.

V online verzii sa uskutoční aj video art performance Domáci nacionalizmus, venovaná všetkým, ktorí zostali odvážne bojovať a všetkým, ktorí odvážne odišli čistiť záchody niekam inam. Koncept a realizácia: Adam Engler, produkcia/kamera: Radu C. Sticlea (19:30 h, Záhrada CNK).

Štvrtkový večer vyvrcholí premiérou inscenovaného čítania dramatickej hry bieloruského autora Andreja Kurejčika s názvom Urazení. Bielo(r)usko. Scénické čítanie je vyjadrením podpory a spolupatričnosti so spoločensko-politickou situáciou prebiehajúcou v Bielorusku a vzniklo v rámci celosvetového projektu Insulted. Belarus(sia) Worldwide Reading Project. Do tohto projektu sa zapojili umelci a divadlá z USA, Veľkej Británie, Ruska, Írska, Francúzska, Poľska, Gruzínska, Nemecka, Česka… a v novembri slovenské spracovanie Kurejičikovej hry v réžii Ondreja Spišáka uviedlo Štúdio 12 a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského v réžii Petra Palíka. V poradí tretie scénické čítanie, ktoré bude uvedené v rámci festivalu Embargo, vzniká v spolupráci Záhrady a Akadémie umení v réžii Petry Kovalčíkovej. Scénické čítanie Urazení. Bielo(r)usko prináša festival o 20:00 h, online cez Facebook Live. Viac informácií nájdete vo Facebook evente.

Piatok 11. december – sugestívne posolstvo

V rámci festivalu v piatok 11. decembra (19:00 h) scénické čítanie Urazení. Bielo(r)usko uvedie aj Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Hru, ktorá prináša sugestívne posolstvo z epicentra bieloruskej revolúcie, môžu diváci a diváčky sledovať v skrátenej verzii pripravenej pre festival Embargo ako premiéru online cez Facebook Záhrady.

Ľudskoprávny festival EMBARGO je súčasťou tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.