Aj našim mestom v týchto dňoch otriasa otázka vyplniť/nevyplniť. Sčítaním obyvateľov sa vo svojom komentári na našich stránkach zaoberal aj Jakub Forgács…, ale veci sa hýbu ďalej a ani mne nedalo a opäť nebudem písať tak banskobystricky, ale tak slovensky. Pretože výroba „prúserov“ na počkanie je našou národnou špecialitou.

Na jednej strane stojí povinnosť zapojiť sa do Sčítania obyvateľov, domov a bytov, na strane druhej ochrana pomerne citlivých osobných údajov. Jeden odborný úrad nás presviedča, že musíme, že nič nehrozí. Druhý odborný úrad sa vyjadrí opačne – identifikátor môže byť spojený s „anonymným“ sčítacím hárkom. Vojna úradov, ktoré sa odvolávajú na posledné písmenko vety v každom zákone, nám môže byť v podstate ukradnutá. Výsledkom je nedôvera verejnosti.

Už dnes je preto jasné, vidím to na množstve kamarátov, že sčítania sa enormné množstvo ľudí nezúčastní. Aká bude reálna výpovedná hodnota sčítania? No nie omnoho väčšia, ako keby som dal v rámci republiky urobiť jeden väčší prieskum na výberovej vzorke pár tisíc ľudí. Čo by ma stálo pár tisíc eur. Pripomeniem, že tento celo republikový kontroverzný prieskum zvaný Sčítanie nás všetkých vyjde na 30,6 milióna eur.

Koľko je v krajine obyvateľov, by sa malo dať zistiť sčítaním počtu obyvateľov podľa matrík, ktoré ak sa nemýlim aj pravidelné výstupy robia. A ak sa ma chce štát opýtať akú veľkú mám kuchyňu (mimochodom veľkosť kuchyne ma dostala…) alebo či viem odoslať e-mail, mal by na to využiť prieskum na reprezentatívnej vzorke. Pri kvalitne urobenom prieskume by sa totiž výsledné percentá líšili oproti komplexnému sčítaniu len minimálne. Dokonca si dovolím tvrdiť, že vzhľadom na ignoráciu sčítania zo strany časti verejnosti, by prieskum podal možno ešte dôveryhodnejší výsledok.

Vyplním.

Ak sčítací hárok nevyplníte, nikto vás sankcionovať nebude. Ja ho predsa len vyplním. Ale ako občan, ktorého to stálo 5,5 eura a to nerátam ďalších ľudí, na ktorých zo svojich odvodov prispievam, trvám na tom, aby za tento cirkus niekto pykal.

Možno sa podcenila len komunikácia a vysvetlenie potreby overenia sčítaných, alebo sa v nedostatočnej miere odprezentovali garancie ochrany osobných údajov. Neviem. Výsledok je taký, že sčítanie prinesie nepresné a neúplné údaje.  Z výsledkov sčítania, ktoré budú v úplnej podobe známe v roku 2014, sa tak môžu stať v podstate bezvýznamné tabuľky. Respektíve tabuľky, ktoré by mi dal aj obyčajný väčší prieskum.

No ale čo nám zostáva. Keď sme si za túto srandu zaplatili, tak už s hárkami naložme každý po svojom. Keďže v zbere by ste za dva papiere veľa nedostali a v lete ani kúriť netreba, vychádza mi najefektívnejšie vynaloženie so sčítacím hárkom predsa len v jeho vyplnení a odovzdaní komisárovi.  Sčítací komisár bude mať aspoň skvelý pocit z dobre odvedenej práce a štát sa aspoň dozvie veci, ktoré by mal pri dobre fungujúcej a prepojenej verejnej správe vedieť aj tak.

Mimochodom, ak by ste prišli na to, prečo sa nás pýtajú na výmeru kuchyne, dajte vedieť…