Zimné obdobie, počas ktorého sú vozidlá zimnej údržby v meste pripravené vyraziť do ulíc, trvá už od 15. novembra. Napriek tomu sa v Banskej Bystrici počas nedeľňajšej poľadovice nedarilo výraznejšie eliminovať jej následky.

https://bbonline.sk/fotovideo-poladovica-trapi-banskobystricanov-smykaju-sa-aj-cestari-zasahuju-zachranari/

Aj vozidlá údržby mali problémy

V nedeľu boli od ranných hodín v teréne všetky mechanizmy, ktoré sú v Banskej Bystrici prostredníctvom zazmluvnených dodávateľov zimnej údržby k dispozícii. Napriek tomu bol stav v uliciach kritický. Desiatky ľudí utrpelo zranenia, zaznamenali desiatky škodových udalostí na vozidlách, ďalšie majitelia dotlčených automobilov ani nenahlasovali.

„Dispečing údržby neustále sleduje stav na miestnych komunikáciách a všetky dostupné mechanizmy boli v plnom nasadení hneď, ako kalamitná situácia vznikla. Firma Ganz mala v uliciach päť strojov a spoločnosť Milan Smädo – MIS ďalších desať,“ hovorí vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Renáta Hláčiková.

Údržba ciest a chodníkov prebiehala v určenej postupnosti od tepnových komunikácií, spojovacích komunikácií s premávkou MHD cez prístupové cesty ku zdravotníckym zariadeniam či výjazdové trasy hasičských vozidiel a hlavné chodníky. Nasledovali prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie, dopravu z priemyselných závodov a až potom komunikácie, ktoré sú prevažne využívané na prepravu len súkromnými osobnými automobilmi.

Podľa mesta by však napriek názorom na sociálnych sieťach, posyp v predstihu nepomohol. Samospráva sa opiera o skúsenosti, kedy ani v minulosti predchádzajúci posyp situáciu nezachránil.

„Počasie dokáže byť často silný súper, čo sa potvrdilo aj počas víkendu. V celom meste bola poľadovica a lepšie to nebolo ani vo vopred posypanej časti.  Soľ zo studeného a suchého chodníka ľahko odfúkne, a preto v prvej fáze nemá zmysel vykonávať takúto prevenciu. Presvedčili sme sa o tom včera v Radvani, kde účinok na vopred posypanej komunikácii nebol viditeľný. Neskôr, na mokré chodníky to už, samozrejme, zmysel má,“ upresňuje Hláčiková.

Chýbajú ľudia

Terén bol v nedeľu náročný aj pre vozidlá údržby. Samotným zmluvným partnerom mesta vznikli v dôsledku poľadovice materiálne škody. V pondelok ešte prebiehalo dočisťovanie jednotlivých ulíc a vnútroblokov.

„Najväčší problém vidíme v čistení chodníkov. V teréne sú aj pracovníci, ktorí zabezpečujú ručné čistenie a schody čistia aj zamestnanci z Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Uvedomujeme si vážnosť situácie, a preto neustále hľadáme ďalšie personálne možnosti,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Mesto pritom musí, podľa tento rok zmenenej legislatívy, počas tejto zimy zaisťovať údržbu všetkých chodníkov na mestských pozemkoch. Napríklad aj na sídliskách okolo bytových domov či na uliciach pred súkromnými domami. Nezodpovedajú už za ne majitelia priľahlých nehnuteľností, ale samospráva. Aj preto musí mesto a jeho dodávatelia riešiť nedostatok ľudských kapacít. Tie chýbajú tak na ručné zametanie, ako aj na obsluhu strojov a mechanizmov pre strojové čistenie.