Osem jednotlivcov a šesť kolektívov sa stalo vo štvrtok laureátmi Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2010.

Cenu Mesta dostala v kategórii jednotlivcov Ing. Beáta Puobišová (autorka projektu Vedecká hračka) a v kategórii kolektívov Transplantačné centrum pri FNsP F.D.Roosvelta v Banskej Bystrici.

“Niekto tu na začiatku povedal, že na Slovensku sa väčšinou oceňujú celebrity z radov rôznych moderátorov, či z kultúry. Chýbalo oceniť aj múdrych ľudí, samozrejme nemyslím iba nás, ale všetkých vzdelaných ľudí, ktorí urobili niečo pre naše mesto, pre našu republiku, pre našich ľudí. Z tohto pohľadu si veľmi vážim, že si mesto spomenulo. Každé poďakovanie človeka poteší a povzbudí,“ povedala pre BBonline.sk MUDr. Eva Lacková, PhD. z Transplantačného centra.

Cenu primátora si za jednotlivcov odniesli doc. Daniel Buranovský, ArtD. (klavirista), MUDr. Andrej Faglic in memoriam (dlhoročný záchranár, ktorý zahynul v októbri tohto roka), prof. Milan Jurčo Glina CSc. (významný vysokoškolský pedagóg UMB v oblasti literatúry), Mgr. art. Ladislav Kaboš (režisér, producent, fotograf), Jozef Klima (významný pracovník v oblasti spojov), Dagmar Lapšanská (pedagogička, organizátorka športových podujatí pre deti), Mgr. Anita Mendelová (pedagogička, úspešne pôsobila na slovenskej škole v maďarskom Dabase).

Medzi kolektívami dostali ocenenie manželia Oľga a Karel Doležalovci (dlhoroční aktivisti v Únii slabozrakých a nevidiacich Slovenska), Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, dvojica PhDr. Vladimír Sklenka a PhDr. Marcel Pecník (za publikácie o histórii Radvane a Sásovej-Rudlovej), Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica a ľudia stojaci za medicínskym Mammacentrom Sv.Agáty.

Vladimír Sklenka, spoluautor monografie o Sásovej-Rudlovej a Radvani, taký úspech publikácii nečakal a je rád, že ľudí upútali. Potešilo ho resp. prekvapilo ocenenie primátora? „Priznám sa, že jedno aj druhé. Prekvapilo ma to vzhľadom na mladý vek. Potešilo, pretože väčšinou bývajú historici uznávaní až pod zemou, mne sa to stalo za živa. V Bystrici teda naozaj platí to ‘za živa’,” okomentoval s úsmevom Sklenka.

Príhovor k zúčastneným mala za všetkých ocenených čerstvá nositeľka Ceny mesta Beáta Puobišová. „Predovšetkým chcem vyjadriť radosť, že si niekto všimol, že v dennej práci robíme niečo naviac, niečo originálne. Že túto našu prácu pokladá za dôležitú, užitočnú a hodnú ocenenia. Potešilo nás, že mesto oceňuje nielen reprezentantov, ale aj svojich bežných občanov, ktorí prispievajú k skvalitneniu života v Banskej Bystrici. Ceny, ktoré sme dnes prebrali sú pre nás motiváciou a súčasne záväzkom do ďalšej práce,“ vyjadrila poďakovanie za všetkých ocenených autorka projektu Vedecká hračka.

Po slávnostnom programe nasledoval ohňostroj na námestí a recepcia pre zúčastnených.