Oteplenie konečne znamená aj výraznejšiu zmenu podmienok na banskobystrických cestách. Skončená zima bola čo do dĺžky i výdatnosti zrážok pre Banskú Bystricu jedna z najnáročnejších za posledné dve desaťročia, a to sa na komunikáciách prejavilo.

mis oprava cestySamospráva síce pristupovala aj k dočasným opravám počas zimy, ale liaty asfalt často vydržal len niekoľko dní, ak nie dokonca hodín. S príchodom jari ale nastali ideálne podmienky pre využívanie riadnej, tzv. obaľovanej asfaltovej zmesi, ktorá by správnom technologickom postupe vydrží niekoľko rokov. V niektorých úsekoch navyše dochádza ku opravám väčších celkov. Mesto Banská Bystrica ráta pre tento rok po poslaneckých zmenách rozpočtu so sumou okolo 500 tisíc eur na stavebnú údržbu miestnych komunikácií. Spolu ich má v správe takmer 170 kilometrov. S prvou časťou riadnych opráv začalo mesto prostredníctvom svojej zmluvnej spoločnosti ešte v marci, no muselo ich pozastaviť pre návrat mrazivého a vlhkého počasia. Opätovne sa s opravami naplno začalo až od druhého aprílového týždňa. Ako sme vás už informovali, horšie to je s opravami dlhodobo zničených chodníkov.

Ďalšie úseky, ktoré má v pláne mesto opravovať v apríli:

CENTRUM: križovatka na ulici J. Krála, Kuzmányho ul., most pri malej železničnej stanici, Smrečinárska ul., Majerská cesta, Viestova, Golianova,Stará Tehelňa.

FONČORDA, RADVAŇ:  Tulská ul. Moskovská ul., Poľná smer Stupy, Okružná ul. , Mládežnícka, Švermova.

SÁSOVÁ: Tatranská ul., Rudohorská, Javornícka, Karpatská, Pieninská, Sitnianska, Magurská, kpt. Jaroša, M. Čulena, Strmá, Stránska, Beskydská, Ml. Budovateľov, Haškova, M. Bella.