Okrem priebežnej výstavby nových parkovacích plôch a hľadania kapacít pre parkovanie na sídliskách, prichádza mesto tentokrát po vzore iných samospráv s radikálnym krokom pre časť vodičov.

V priebehu júna začne na banskobystrických sídliskách platiť zákaz státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad päť metrov.

Nákladné autá by na sídliskách podľa mesta parkovať nemali vôbec, odstavené by mali byť pri sídlach firiem na ich vlastných parkovacích plochách. Prax je ale iná.

„Postupne začíname realizovať ďalšie opatrenia, aby sme situáciu s parkovaním v našom meste zlepšili. Chceme zamedziť parkovaniu nákladných vozidiel s dĺžkou nad päť metrov na sídliskách, čím uvoľníme zabraté parkovacie miesta  približne v štyroch percentách.  Počítame s prechodným obdobím, počas ktorého bude mestská polícia kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia, vodičov informovať, aby si na zákaz zvykli a neskôr pristúpi k represívnym opatreniam,“ informoval  primátor Ján Nosko.

Od júna vodiči pri vstupe do Sásovej, Radvane, Podlavíc, na Fončordu a Uhlisko, natrafia na dopravnú značku, ktorej použitie schválil Okresný dopravný inšpektorát.

Zákaz parkovania nákladných vozidiel bude časovo obmedzený a pôjde o zákaz státia, nie zastavenia. Nákladné vozidlá nad päť metrov budú môcť na sídliskách parkovať len počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 18.00 h.

„Inšpirovali sme sa aj inými mestami, kde je podobný zákaz už dlhšie v platnosti. Dopravné značenie nebudeme umiestňovať na každú ulicu, ale len pri vstupoch na sídliská. Zmena oproti iným samosprávam je v tom, že vodiči nákladných vozidiel budú mať v jednotlivých mestských častiach možnosť zaparkovať na záchytných parkoviskách. Je to zmena oproti iným mestám, kde síce opatrenie zaviedli, no neponúkli majiteľom dodávok náhradné riešenie,“ hovorí viceprimátor Jakub Gajdošík.

Samospráva odporúča dotknutým vozidlám využiť v Sásovej parkovisko na Pieninskej ulici, ktoré už od 1. júna nebude slúžiť ako autocvičisko. Na Fončorde ide napríklad o lokalitu Cesta na štadión či Námestie Ľudovíta Štúra. Po rokovaniach vedenia mesta s vlastníkom starého Tesca v Radvani, budú môcť vodiči nákladných áut využiť na parkovanie plochu pred chátrajúcou budovou. V Kremničke mesto odporúča využiť parkovisko pri bývalom ZVT, v Podlaviciach koniec Námestia L. Svobodu nad budovou nemocnice a na Uhlisku parkovisko na Mičinskej ceste (dočasná autobusová stanica).

Tatranská s novým parkoviskom

Nejde však o jediný projekt, ktorým sa mesto snaží riešiť statickú dopravu. V súčasnosti sa pracuje na obstaraní projektovej dokumentácie vybudovania parkoviska na Tatranskej ulici v Sásovej, v okolí Saleziánov.

Aj odkúpenie kotolní na Tatranskej ulici a Kalinčiakovej v Radvani vytvorí v budúcnosti desiatky možností na parkovanie. V súčasnosti je v príprave i projektová dokumentácia výstavby parkovacích miest na Tulskej ulici. Už v tomto roku by mali vzniknúť parkovacie plochy na Rudohorskej ulici v Sásovej a Povstaleckej ulici v Podlaviciach.

„Podľa posledných informácií sa príslušné úrady vysporiadali s pripomienkami a odvolaním bratislavského združenia, ktoré predĺžilo celkový proces výstavby parkoviska na Rudohorskej ulici. Verím, že čoskoro sa nám konečne podarí začať s jeho realizáciou a takmer stodvadsať parkovacích miest situáciu vylepší,“ dopĺňa Nosko.