Stavba severného obchvatu pokračuje v plnom prúde a každým dňom sú badateľné zmeny. Množstvo vodičov prechádzajúcich cez miesto výstavby v okolí bývalej čerpacej stanice a Aurisu si však skôr všimne vozovku v dezolátnom stave. Hlavne po daždi, kedy na ceste stojí veľká vrstva vody, možno na ich tvárach badať náznaky nespokojnosti.

Nemusí byť ani búrka a výdatná prietrž mračien ako tomu bolo v posledných dňoch, stačí krátka prehánka a na poškodenej časti vozovky na ulici Rudlovská cesta sa drží veľké množstvo vody. Pravdepodobným dôvodom je vek vozovky a zlepšeniu jej stavu určite neprospela ani zvýšená početnosť ťažkých stavebných strojov, prechádzajúcich touto oblasťou každý deň.

Podľa pracovníkov, ktorí majú na starosti výstavbu obchvatu, za tento problém stavba nemôže. Prvoradý problém je v nepriepustnosti kanalizácie a je na zástupcoch mesta, nech sa postarajú o funkčnosť uličných vpustí v meste.

Fakt je však ten, že výstavba ešte bude dlhší čas pokračovať, cesta bude aj naďalej veľmi vyťažovaná, a preto by bolo zo strany mesta v tejto chvíli nerozumné investovať do opravy tohto úseku komunikácie. Obnovenie činnosti kanalizácie by však mohlo byť krokom k zlepšeniu.

Zatiaľ len môžeme vodičom zo Sásovej v smere z mesta, ktorí by sa chceli tomuto miestu vyhnúť, odporučiť, aby zvolili obchádzku cez ulicu Komenského a následne pokračovať v smere na Sásovú cez pozemnú komunikáciu Na Karlove. Rovnako tak je možné zvoliť tiež jazdu cez Partizánsku cestu (ťah na Slovenskú Ľupču/Brezno).