Cez komisiu mestského zastupiteľstva v relatívnej tichosti prešiel návrh rozpočtu mesta na rok 2013. Definitívne slovo bude mať zastupiteľstvo na utorňajšom zasadnutí.

Ilustračné foto

Finančná komisia odporučila na schválenie Rozpočet mesta Banská Bystrica na roky 2013-2015. Materiál by sa tak mal dostať na rokovanie mestského zastupiteľstva už v utorok. Celkové výdaje a príjmy dosiahnu 47,756 milióna eur, čo je takmer o milión viac ako v predchádzajúcom roku.

Rozpočet predstavil ekonomický námestník Branislav Slaný. Problém podľa neho nastal v kapitole školstvo, kde v dôsledku novely zákona o podielových daniach prišlo mesto o 500-tisíc eur. V súvislosti s navýšením miezd školských pracovníkov bude chýbať ďalších 235-tisíc eur. Pokiaľ sa  nenájdu prostriedky na túto zložku v príjmovej časti, bude podľa Slaného hľadať rezervy vo výdavkovej časti.

Školstvo bude jediná oblasť, kde pôjdu mzdy pracovníkov hore. V ostatných mestských inštitúciách vrátane mestského úradu a mestskej polície dôjde k poklesu o 5,7%.

Na strane výdavkov sa bude musieť mesto vysporiadať so splácaním starých úverov. Navýšenie je v oblasti doprava, kde bude potrebné Dopravnému podniku mesta doplatiť 860-tisíc stratu za výkon dopravy vo verejnom záujme v roku 2011. Ekonomický námestník však poznamenal, že tento rok by radi otvorili zmluvu s dopravcom SAD Zvolen a prehodnotili jeho oprávnený zisk. Po prípadom prehodnotení zmluvy by mesto chcelo ušetriť približne 200-tisíc eur.

Rozpočet ovplyvní aj počasie. Po skončení zimného obdobia bude musieť dôjsť k prehodnoteniu z kade sa zoberú prostriedky na uhradenie faktúr za zimnú údržbu. Jednou z alternatív je ubrať financie z kapitoly čistenia miestnych komunikácií počas leta.

Samotný rozpočet nakoniec prešiel finančnou komisiou bez väčšej diskusie. Niekoľko otázok ohľadom jednotlivých položiek položil poslanec Vladimír Pirošík (BBA), na väčšinu z nich mu však prítomní zamestnanci úradu nevedeli odpovedať. Zaujímavosťou je napríklad „projekt More“ za 30-tisíc eur, čo je štúdia uskutočniteľnosti rekonštrukcie plážového kúpaliska.

Problém môže byť v spôsobe zverejnenia rozpočtu

Aj keď hlavný kontrolór dal odporúčacie stanovisko k rozpočtu, problém môže byť v spôsobe akým mesto návrh zverejnilo na úradnej tabuli. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že rozpočet musí byť zverejnený minimálne 15 dní pred schválením. Poslanec Jakub Gajdošík upozornil, že na úradnej tabuli visel iný návrh, aký bol nakoniec predložený na finančnú komisiu. Pýtal sa, či nemôže tento postup napadnúť prokurátor a čo sa v takom prípade stane, ale zo strany mestského úradu sa jasnej odpovede nedočkal.