Stavebné povolenie na výstavbu hromadných garáží na Gaštanovej ulici uprostred sídliska Podlavice vydal stavebný úrad mesta ešte v roku 2007. Po dokončení hrubej stavby, o niekoľko rokov na to, sa však práce zastavili. Objekt svojmu plánovanému účelu neslúži dodnes.

Budovu vlastní od roku 2012 banskobystrická spoločnosť MIJAS INVEST.  Súčasný vlastník tento rok v lete požiadal o predĺženie stavebného povolenia a stavba by podľa neho mala byť dokončená do leta 2021. Na webe sa dokonca objavila nová stránka projektu, ktorá prezentuje možnosť predaja garážových miest a hovorí o opätovnom začiatku stavebných prác a plánovanej kolaudácii ešte skôr, a to na jar 2020.

Ako vyplýva z údajov vo verejnom liste vlastníctva, vlastník aktuálne objekt úverovo zaťažil čo značí, že dostavba hromadných garáží môže byť tentokrát skutočne reálna.

V objekte by mali byť po dostavbe k dispozícii samostatné garáže i dvojgaráže a tiež skladovacie priestory.

Aj keď stavba bola pôvodne projektovaná pre parkovanie na dvoch podlažiach a vytvorenie spolu až 60-tich parkovacích miest, stavba sa upravila a napokon sa počítalo s umiestnením fitnescentra na prvom poschodí. Parkovaniu by tak mali slúžiť len prízemné priestory s približne tridsiatkou parkovacích miest. O odkúpenie rozostavaného objektu sa pôvodne zaujímalo aj mesto, avšak rokovania neboli úspešné.

Problémy s parkovaním v Podlaviciach nevyrieši

Niekoľko desiatok nových parkovacích miest však nevyrieši problémy so statickou dopravou, ktoré na malebnom sídlisku v západnej časti mesta sú. V panelových domoch v Podlaviciach je takmer osemsto bytov.

Ako vyplynulo z reálnych počítaní počtu zaparkovaných vozidiel, ktoré ešte v júni na miestnej občianskej rade prezentoval poslanec MsZ Jozef Baláž (klub Banskobystrická pravica), na sídlisku v priemere v noci parkuje okolo 550 vozidiel.

Až 120 z nich pritom musí parkovať na núdzových plochách, ktoré na parkovanie nie sú určené vôbec a ďalších 140 vozidiel parkuje pozdĺž ciest. Títo vodiči, zvlášť v úsekoch na Gaštanovej či Povstaleckej, výrazne obmedzujú prejazdnosť komunikácií.

Mesto má výhľadovo naplánovanú výstavbu nového parkoviska na dosiaľ trávnatej ploche medzi Limbovou ulicou a ulicou Lúčičky. To však, na úkor zelene, prinesie len cez 60 nových parkovacích miest.

“Optimálne je v Podlaviciach potrebné umiestniť minimálne 175 automobilov na vhodné plochy,” približuje Jozef Baláž. Ako upozorňuje tamojší poslanec, Podlavice nemajú možnosti na budovanie záchytných parkovacích plôch okolo sídliska a najvhodnejším riešením statickej dopravy aj do budúcna bude len budovanie parkovacích domov.

Samospráva výhľadovo aj týmto smerom pozerá a ako v odpovedi na poslaneckú interpeláciu uviedol vedúci Odboru územného plánovania a architekta mesta Vladimír Letovanec, mesto má k dispozícii vhodný pozemok na vybudovanie parkovacieho domu na Gaštanovej ulici v bezprostrednej blízkosti spomínaného súkromného parkovacieho domu. Vzniknúť by tam mohlo až 120 parkovacích miest, avšak zatiaľ ide len o plán.