Vlaňajší úspešný nultý ročník Univerzitnej noci literatúry podnietil jej organizátorov, študentov a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby v organizovaní tohto výnimočného podujatia pokračovali.

Druhá Univerzitná noc literatúry (UNL), ktorá získala cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka 2014 v Banskobystrickom kraji, sa uskutoční v stredu 15. apríla 2015 v priestoroch banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB). Sedem kníh, sedem miest, sedem osobností… Jednou z tých, čo sa podieľajú na príprave UNL, je aj rodáčka z Čierneho Balogu, študentka Katedry európskych kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici, Mária Bílková.

Aká je vaša úloha v organizačnom tíme noci literatúry?

Majka BilkovaKaždý člen tímu je zodpovedný za organizáciu svojho stanovišťa, na ktorom čítanie prebieha, komunikuje so svojim čítajúcim, stretávame sa pravidelne a spoločne rozhodujeme o ďalších krokoch organizácie. Príprava nám trvá zhruba pol roka. Ja mám konkrétne na starosti mediálnu propagáciu spoločne s kolegyňou Simonou Samekovou, ktorá študuje psychológiu a pedagogiku.

Čo vás inšpirovalo zorganizovať toto pekné literárno-kultúrne podujatie a kto vlastne prišiel s touto myšlienkou, nápadom?

Prvý impulz zorganizovať podujatie a vytvoriť teraz už stabilný a funkčný tím nám dal celouniverzitný predmet service learning, ktorého zmyslom je spojiť teóriu s praxou a reagovať na potreby komunity. Mnohí z nás študujú kultúru alebo literatúru a naša spoločná vášeň nás spojila. Naším pôvodným zámerom bolo pomôcť pri organizovaní Európskej noci literatúry. S touto myšlienkou prišli koordinátorky projektu, vyučujúce na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB, Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková. Naša žiadosť však nemala odozvu. Európska noc literatúry sa pretvorila na myšlienku Univerzitnej noci literatúry a nič lepšie sa nám nemohlo stať. Eufória začala, všetci sa pustili do práce a vyberali najvhodnejšie a najpútavejšie stanovištia čítania na miestach, ku ktorým máme vzťah a kde prebieha náš študentský život. O tom, ako bude Univerzitná noc literatúry v konečnom dôsledku vyzerať, sme sprvoti nemali presnú predstavu. Nápady pribúdali a UNL sa vyformovala do podoby, ktorú má a ktorá je aj v tomto roku opäť o niečo obohatená.

Vlaňajší prvý ročník bol úspešný… koľko ľudí sa ho zúčastnilo a v akých vekových kategóriách?

UNL_2014_5Prvého ročníka sa zúčastnilo približne 220 návštevníkov a návštevníčok v širokom vekovom zastúpení. Prevládali najmä študenti a svojou podporou nás potešili aj rodiny s deťmi, pre ktoré bol zriadený detský kútik. V neposlednom rade sme medzi nami privítali aj komunitu Nepočujúcich, pretože čítané texty boli simultánne tlmočené do slovenského posunkového jazyka.

Aj druhá Univerzitná noc literatúry bude mať sedem kníh a sedem osobností, ktoré ich budú čítať na siedmich rôznych miestach. Mená osobností aj názvy kníh sa však dozvedáme postupne, prostredníctvom súťaže na Facebooku. Aké ďalšie novinky, okrem spomenutej súťaže, môžu návštevníci očakávať?

Tento rok sme sa ešte pred podujatím rozhodli predstaviť aj mozaiku ľudí, ktorá za jeho prípravami stojí. Snažíme sa tak ukázať aj niečo zo zákulisia. Okrem toho sme si pre priaznivcov UNL pripravili nákazlivú internetovú hru, ktorej predmetom je práve naše podujatie. Priamo na podujatí bude možnosť zakúpiť si čítané knižky za výhodné ceny či darčekové predmety. Zároveň sa tešíme, že opäť budeme mať detský kútik, že všetky čítania budú tlmočené do slovenského posunkového jazyka a že väčšina stanovíšť bude prístupná aj pre telesne hendikepovaných, pre vozíčkarov.

Zatiaľ je známych šesť kníh, šiesti čítajúci a šesť miest. Kedy sa dozvieme kompletnú sedmičku?

Všetci čítajúci budú známi týždeň pred podujatím, 11. apríla. Dúfame, že sa nám aj takto podarí navodiť tú správnu atmosféru očakávania. 

Pripraviť a manažovať takéto podujatie iste nie je jednoduché, chce to zohratý tím. Aký je ten váš tím?

Majka UNLTím Univerzitnej noci literatúry tvoria úžasní a rôznorodí ľudia. Momentálne pozostáva z pätnástich členov, ktorí sa predtým poväčšine nepoznali. Nájsť tú správnu cestu k efektívnej spolupráci chvíľu trvalo. Teraz už každý poznáme svoje silné a slabé stránky, vieme sa na seba spoľahnúť, obrátiť sa na ostatných, keď nie je niečo, akoby malo byť. Stala sa z nás taká veselá rodinka, ktorá sa stretáva aj mimo oficiálnych porád a teší sa každému úspechu spoločne.

Navyše, robíte to dobrovoľne. Tím Univerzitnej noci literatúry získal cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka 2014 v Banskobystrickom kraji. Čo vám osobne práca na tomto projekte prináša, dáva…

Našli sme literatúru ako zmysluplnú cestu k spoznávaniu sveta a chceme sa o ňu podeliť. Nie je nič krajšie ako pocit, že môžete niekoho obdarovať čarovným zážitkom, ktorý nesie aj cenné poznanie a má umeleckú a kultúrnu hodnotu. Vedľajším produktom je neoceniteľná skúsenosť. Každý deň máme príležitosť vyskúšať niečo nové, delíme sa o skúsenosti aj medzi sebou, nadobúdame zručnosti. Odrazu nie sú výrazy ako časový manažment, plánovanie a zodpovednosť za svoju prácu len pojmy. Mne osobne Univerzitná noc literatúry dala mnoho a stále dáva. Nie sú to len slová uznania, ale aj priateľský kolektív, ktorý sa vďaka nej zrodil.