Hoci sa banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici zatiaľ darí zabezpečiť prevádzku všetkých oddelení,  k ideálnemu stavu jej chýba približne 60 sestier a 10 pôrodných asistentiek. Problémom je, že ich nie je odkiaľ doplniť.

Najakútnejšia situácia je na Oddelení centrálnych operačných sál, kde potrebujú prijať  20 operačných sestier. Ak sa im to nepodarí, môže za pár mesiacov dôjsť k situácii, že nebudú schopní zabezpečiť plnú dennú prevádzku všetkých 16 operačných sál.

„Práca operačnej sestry je nesmierne dôležitá a zodpovedná. Operačná sestra zabezpečuje celý proces prípravy inštrumentária, asistenciu pre operatéra počas výkonu, po výkone bezpečné odoslanie nástrojov na sterilizáciu. Bez sestry inštrumentárky nemôže lekár operovať,“ vysvetľuje hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

Počet zdravotných sestier klesá v nemocniciach na celom Slovensku. Vo FNsP F. D. Roosevelta súvisí najmä s ich vekovou štruktúrou. Najviac sestier v nemocnici je vo veku nad 50 rokov. Silné ročníky postupne odchádzajú do dôchodku a absolventiek vysokoškolského štúdia v odbore zdravotná sestra je výrazne menej, ako je reálna potreba na trhu. Ešte nižší počet absolventiek končí štúdium pôrodnej asistencie.

V roku 2011 v Rooseveltovej nemocnici pracovalo 62 pôrodných asistentiek dnes ich je na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU 44. Zdravotných sestier napríklad v nemocnici v roku 2010 pracovalo 838, dnes je to 765.

„Ako nemocnica pristupujeme k takým formám náboru, o akých sme kedysi neboli nútení uvažovať. Bez toho, by sme počet personálu neudržali ani na takej úrovni ako máme. Zvýšili sme aktivitu a snažím sa zviditeľniť nemocnicu, ako zamestnávateľa, prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov a inzercie v celoplošných periodikách. Nakrúcame náborové videá a sponzorujeme príspevky na sociálnych sieťach. Snažíme sa záujemkyne motivovať aj finančne. V odbornostiach, kde je nedostatok kritický a sú pre sestry z dôvodu svojej náročnosti menej atraktívne, ponúkame náborový príspevok až do 5000 EUR,“ vysvetlila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Rooseveltova nemocnica ďalej zamestnancom ponúka aj týždeň dovolenky navyše či ďalšie benefity vrátane vlastnej materskej školy.

„Práca sestry je dnes omnoho náročnejšia, sofistikovanejšia ako kedysi. Medicína a s ňou aj ošetrovateľské postupy sa rýchlo vyvíjajú, pribúdajú moderné technológie, digitalizácia procesov, preto je vysokoškolské vzdelanie pre sestru adekvátne a v tomto niet cesty späť k stredoškolskej príprave,“ vysvetlila Monika Trnovcová, námestníčka pre ošetrovateľstvo.

Možné riešenia by v nemocnici videli v úprave kompetencií pre ostatné zdravotnícke kategórie a vznik pozície, ktorá by bola kompetenčne vyššie ako napríklad zdravotnícky asistent  alebo sanitár, nevyžadovala by vysokoškolské vzdelanie a bola by pod vedením sestry.