Vo FNsP F. D. Roosevelta vyhodnotili doterajší priebeh druhej vlny pandémie koronavírusu. Za hodnotené obdobie august 2020 až február 2021 bolo v nemocnici spolu hospitalizovaných 869 pacientov s ochorením Covid-19, najviac, 282 ich mali vo februári.

Analýzu hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 nemocnica vyhodnotila za obdobie 24.8.2020 až 16.2.2021.

Pacienti

Najviac, 393 pacientov s ochorením Covid-19, bolo  za celé obdobie hospitalizovaných na Oddelení infektológie. 71 pacientov s najzávažnejším priebehom ochorenia bolo hospitalizovaných na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU (KAIM).  V nemocnici majú covid lôžka decentralizované, teda ďalší pacienti, ktorí si vyžadovali zdravotnú starostlivosť aj z iných dôvodov ako Covid-19 ale boli pozitívni, boli hospitalizovaní na reprofilizovaných lôžkach II. Internej kliniky, Oddelenia pneumológie, Oddelenia dlhodobo chorých, II. Ortopedickej klinike SZU a ďalších.

Počty pacientov od augusta skokovo rástli. Najvyšší počet pacientov, 282, mali v nemocnici v mesiaci február.

Nemocnica má aktuálne 338  lôžok, ktoré sú vyčlenené pre Covid pacientov.

Dĺžka hospitalizácie

Priemerná dĺžka hospitalizácie pacientov s Covid – 19 bola  na úrovni 9,37 dňa. Na KAIM  trvala dĺžka liečby podstatne dlhšie až 17,89 dňa.

Prepustení z nemocnice a úmrtia

Z celkového počtu prijatých pacientov bolo do domácej liečby prepustených 381, 136 bolo prepustených ako vyliečených, 142 bolo preložených na iné oddelenie, 64 do iného zariadenia a žiaľ, zosnulých bolo 146 pacientov.

Veková štruktúra hospitalizovaných s Covid-19

Zďaleka neplatí, že ochorenie Covid-19 sa v ťažkej forme vyžadujúcej hospitalizáciu prejavuje len u starších ľudí. Tí síce tvoria väčšinu dosiaľ hospitalizovaných pacientov, avšak ťažší priebeh ochorenia sa nevyhýba ani mladším ľuďom a dokonca ani deťom.

Analýza prepustených Covid pacientov od 24.08.2020-26.02.2021 podľa veku

Veková kategória Počet % podiel
0-9 2 0,23%
10-19 4 0,46%
20-29 16 1,84%
30-39 39 4,49%
40-49 60 6,90%
50-59 124 14,27%
60-69 240 27,62%
70-79 245 28,19%
80-89 110 12,66%
90- 29 3,34%
Celkový súčet 869 100,00%

Ku piatku 12. marca bolo vo FNsP F. D. Roosevelta aktuálne hospitalizovaných sto pacientov s ochorením Covid-19. Z nich 17 si vyžadovalo podporu umelej pľúcnej ventilácie.