V stredu 3. júla 2019 si odborníci II. Neurologickej kliniky FNsP F.D. Roosevelta prevzali medzinárodne udeľované ocenenie – Diamantovú plaketu za vysokú kvalitu liečby pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Cievna mozgová príhoda (CMP)  je 3. najčastejšia príčina úmrtia a najčastejšia príčina invalidity dospelých ľudí v rozvinutých krajinách. Každých 30 minút zomrie alebo sa stane trvale poškodeným pacient s CMP, ktorého bolo možné zachrániť, ale nedostal sa včas do správnej nemocnice. Lekár má na účinný zásah len niekoľko hodín. Možností ako pomôcť postihnutému pacientovi  je viacero. Komplexnú zdravotnú starostlivosť vedia pod jednou strechou v nepretržitom režime poskytnúť vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) ako v jednej z mála nemocníc v SR. 

Ocenenie za kvalitu

Práve za kvalitu poskytovanej liečby pacientom postihnutých CMP získala nemocnica na European Stroke Organisation Conference v Miláne medzinárodné ocenenie Eso Angels Awards. Na pôde nemocnice, priamo tímu kliniky,  ocenenie odovzdala konzultantka Angels Initiative pre Slovensko Diana Urbáni.

Na základe kontinuálne zaznamenávaných výsledkov do národných a medzinárodných registrov sa za každý štvrťrok udeľuje nemocniciam zlatý, platinový alebo diamantový status. 

Eso Angels Awards sú ocenenia, ktoré slúžia na uznanie a ocenenie tímov a jednotlivcov, ktorí sú ochotní zlepšovať starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou a na zavedenie priebežného monitorovania kvality. Sme nesmierne hrdí, že Rooseveltova nemocnica, ktorá je súčasťou Angels Iniciatívy, získala tento rok najvyššie diamantové ocenenie v rámci udeľovania Eso Angels Awards! Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať každému jednému členovi zdravotníckeho tímu a tiež záchranným zložkám, pretože len vďaka vzájomnej spolupráci sme boli schopní dosiahnuť naše doterajšie úspechy,“ priblížila Diana Urbáni.

Cieľom iniciatívy Angels je zvýšiť počet nemocníc pripravených prijať a liečiť pacientov s CMP a tiež zvyšovať kvalitu liečby v existujúcich iktových centrách. Snahou je vybudovať globálnu sieť nemocníc a zabezpečiť pacientom rovnakú úroveň liečby, bez ohľadu na to, kde vo svete žijú. 

Je pre nás veľkou cťou, že toho roku získala toto prestížne ocenenie naša nemocnica. Za posledné obdobie sme uskutočnili opatrenia, ktorými sa nám podarilo urýchliť procesy a manažment pacienta, pretože práve čas je pre pacientov s CMP najväčší nepriateľ. A opäť je to vysoká odbornosť našich multidisciplinárnych tímov a ich schopnosť plynule spolupracovať,  čo zaručuje vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti pri liečbe aj tejto skupiny našich pacientov,“ vysvetlila Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice. 

Komplexná zdravotná starostlivosť pod jednou strechou

V 85 % prípadoch  CMP zapríčiňuje arteriálny uzáver, ostatných 15 % spôsobuje krvácanie do mozgu. Akonáhle  nám záchranná zdravotná služba z terénu avizuje príchod pacienta s predpokladanou CMP, vo FNsP FDR sa aktivizuje celý stroke tím, čiže zdravotníci od sanitára na urgentnom príjme, neurológa, laboratórny diagnostici,  až po intervenčného rádiológa na angiografickom pracovisku. 

Pacient nestráca čas a ide po vstupe do nemocnice rovno na CT vyšetrenie a dostáva ihneď infúznu  trombolýzu na rozpustenie krvnej zrazeniny. Ak neurológ zhodnotí, že konzervatívna liečba upchatú cievu nespriechodní,  pacienta indikuje na zákrok a ihneď ho prevezme intervenčný rádiológ, ktorý odstráni zrazeninu mechanicky (trombektómia). Ministerstvo zdravotníctva SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s CMP intravenóznu trombolýzu a 9 špecializovaných pracovísk vykonávajúcich mechanickú trombektómiu.  

Vo FNsP FDR je navyše  v režime 24/7 k dispozícii aj neurochirurgický tím, ktorý sa postará o pacienta ak mu cieva praskne a zapríčiní život ohrozujúce krvácanie do mozgu.  V prípade komplikácii po intervenčnom zákroku, sú ihneď k dispozícii aj cievni chirurgovia. 

Ďalšou veľkou výhodou banskobystrického stroke centra je, že všetky liečebné metodiky sú pacientovi k dispozícii v jednej budove. Postihnutý pacient tak nestráca vzácne minúty prevozom z budovy do budovy ako je tomu u niektorých nemocníc pavilónového typu. 

V roku 2018 ošetrili doteraz najvyšší počet pacientov

Prvé skúsenosti s endovaskulárnymi intervenciami (trombektómiami) získavali rádiologóvia vo FNsP FDR už v roku 2010 a boli prví,  ktorí ju na Slovensku zavádzali. Tieto zákroky poskytuje banskobystrická nemocnica nielen pre spádovú oblasť celého Banskobystrického kraja a niektoré vzdialenejšie nemocnice ako Bojnice a Liptovský Mikuláš. „V prípade, že z technických alebo personálnych príčin neposkytuje služby košické neurointervenčné centrum, preberáme kompetencie aj tohto centra a zabezpečujeme mechanické trombektómie pre pacientov prakticky celého východoslovenského regiónu. „V tomto období tvorí našu spádovú oblasť 2,1 milióna obyvateľov,“ zdôraznil docent Vladimír Donáth,  prednosta II. Neurologickej kliniky SZU. 

V roku 2018 neurointervenčný tím pod vedením primára Oddelenia rádiológie Stanislava Okapca, uskutočnil 110 mechanických rekanalizácii. Pre porovnanie, v roku 2016 ich bolo len 31. Dve tretiny z tohto počtu boli pacienti mimo spádovej oblasti banskobystrického kraja.