Zdravotná poisťovňa Dôvera každoročne zverejňuje rebríčky hodnotenia nemocníc, ktoré vyplývajú z dotazníkov jej poistencov. V týchto hodnoteniach sa banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta neumiestňuje práve na najlepších priečkach a rovnako dopadlo i hodnotenie za vlaňajšok.

FNsP F. D. Roosevelta dokonca za vlaňajší rok získala od pacientov Dôvery najhoršie hodnotenie spomedzi všetkých fakultných nemocníc na Slovensku. Hodnotenie pacientov je pritom v priamom kontraste s hodnotením Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, kde bola tunajšia nemocnica štvrtý rok v rade ocenená titulom Nemocnica roka.

Na zverejnené hodnotenie zdravotnej poisťovne Dôvera teraz vo vyhlásení reagovala samotná nemocnica.

„Z celkového počtu vrátených dotazníkov hlasujúcich poistencov ZP Dôvera v rámci Slovenska, vyplnilo hodnotiaci dotazník pre FNsP F.D. Roosevelta 144 pacientov, čo považujeme za skutočne nízku vzorku respondentov, s ohľadom na fakt, že sme v minulom roku 2021 hospitalizovali skoro 5 500 pacientov ZP Dôvera a súčasne sme na našich ambulanciách vyšetrili 92 000 pacientov a 16 000 pacientov bolo vyšetrených zobrazovacími metódami,“ uvádza FNsP F. D. Roosevelta v stanovisku.

„Výsledky prieskumov a hodnotení sa vždy snažíme vnímať s rešpektom a ceníme si ich ako hodnotnú spätnú väzbu. Dovoľujeme si však rovnako podotknúť, že sú odrazom subjektívneho pocitu a hodnotenia v danom okamihu vzniknutej situácie, čo samozrejme nejako neznižuje kvalitu samotného hodnotenia.,“ pokračuje vyjadrenie nemocnice.

Nemocnica tiež upozornila, že v minulom roku pracovala v mimoriadne obmedzenom režime s ohľadom na pandemické obmedzenia.