Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v snahe pomôcť svojim pacientom s rekonvalescenciou po ochorení Covid-19, pripravila video s návodmi a rehabilitačnými cvikmi.

Martina Flašková, primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v úvode videa pacientom vysvetľuje, s akými ťažkosťami sa môžu po prekonaní ochorenia Covid-19 stretnúť, ako si nastaviť životosprávu a proces rekonvalescencie a aké možnosti respiračnej fyzioterapie má pacient k dispozícii, či už priamo na oddelení, alebo ich môže cvičiť individuálne.

Fyzioterapeutka  ukáže cviky, ktorých cieľom je zlepšenie mechaniky dýchania, uvoľnenie dýchacích svalov a zlepšenie celkovej výkonnosti. V závere videa sa podelí so svojimi skúsenosťami s postcovidovým syndrómom aj jeden z pacientov nemocnice.