Banka ženského – materského mlieka vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v období posledných týždňov zaznamenáva nedostatok darkýň ženského mlieka (ŽM) a úbytok jeho zásob.

nemocnicaNemocnica prosí mamičky z okolia Banskej Bystrice (zo vzdialenosti do 30 km), ktoré majú nadbytok materského mlieka, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 048/441 2350, 048/441 2755 alebo na e-mail jstykova@nspbb.sk, prípadne osobne na Oddelení neonatológie a JIRS.

Ženské mlieko je najvhodnejšou výživou pre predčasne narodených, alebo ťažko chorých novorodencov. V prípade, že matky nemôžu dojčiť, ich dieťatko je počas pobytu v našej nemocnici kŕmené mliekom práve z Banky ženského mlieka.

Žena darovaním mlieka pomôže nielen bábätkám mamičiek, ktoré s dojčením také šťastie nemali, ale môže si aj privyrobiť. Ženy, ktoré sa rozhodnú stať darkyňami, v nemocnici vyšetria a zaškolia. O zber mlieka sa denne stará zdravotná dopravná služba. Banka ženského – materského mlieka vo FNsP F.D. Roosevelta je jednou zo šiestich certifikovaných bánk na Slovensku.

Darkyňou mlieka môže byť zdravá žena, ktorá:

– nemá žiadne chronické či systémové ochorenie,
– má svojho mlieka viac, ako potrebuje pre svoje vlastné dieťa,
– neužíva dlhodobo žiadne lieky, ani homeopatiká, s výnimkou antikoncepcie a občasného užívania paracetamolu,
– nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky a viesť promiskuitný sexuálny život,
– nemá v anamnéze prekonanie hepatitídy typu B.

Darkyňou nemôže byť žena, ktorá:

– dostala za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi alebo iný krvný derivát,
– bola pred rokom 1985 liečená ľudským pituitárnym (rastovým) hormónom,
– dojčí dieťa s akýmkoľvek infekčným ochorením,
– žena s alergickým ochorením, môže byť darkyňou len pre vlastné dieťa.