Piatkové mimoriadne rokovania zástupcov SAD Zvolen a vedenia BBSK zlyhali. SAD Zvolen tak naplní svoje avizované rozhodnutie a od soboty nebude zaisťovať prímestské autobusové linky v kraji.

Rokovania medzi vedením Banskobystrického samosprávneho kraja a zástupcov Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen zlyhali na nezákonných požiadavkách dopravcu. Ten sa podľa BBSK neuspokojil s úhradou straty za rok 2019 vo výške 2,62 milióna eur a v rozpore so zákonom požadoval vytvorenie dodatku číslo 10 k existujúcej zmluve a okamžité vyplatenie pohľadávky z roku 2018.

„K otázke, či budú alebo nebudú prímestské autobusy od soboty premávať, sa vedenie Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen priamo nevyjadrilo. Na takýto krok totiž neexituje žiadny právny základ,“ uvádza sa v aktuálnom vyhlásení kraja. Samotný dopravca však už prostredníctvom všetkých svojich komunikačných kanálov i vylepených plagátov priamo na autobusoch oznamuje, že prímestské autobusy od soboty, 25. januára premávať nebudú. Výnimku tvoria linky, ktoré dotujú aj vybrané samosprávy.

Dopravcovi nestačilo, že mu kraj vyšiel v ústrety so všetkými ekonomickými požiadavkami za rok 2019 a k dnešnému dňu mu doplatil rozdiel medzi zálohovými platbami a výkazmi straty za jedenásť mesiacov roku 2019, ktorý predstavuje viac ako 2,6 milióna eur.

Trval okrem toho na okamžitej úhrade pohľadávky z roku 2018 v sume 1,6 milióna eur, ktorú mu však BBSK nemôže v tejto chvíli uhradiť. Kraj však v pondelok dá túto sumu do notárskej úschovy a v momente, keď nastanú právne okolnosti, ktoré mu ju umožnia vyplatiť, tak to urobí.

„Nebránime sa vyplateniu žiadnych odôvodnených pohľadávok. Kraj ako verejná inštitúcia však musí postupovať v zmysle zákona a takúto úhradu v tejto chvíli nemáme možnosť bez právneho základu urobiť. Potrebujeme mať doručený a platný medzitýmny rozsudok. Požiadali sme dopravcu v tejto veci o trpezlivosť, nevyhovel nám však. Všetko, čo umožňoval zákon a ekonomická výhodnosť, sme im ponúkli,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter (nez.).

Dopravca podľa BBSK nepristúpil ani na návrh novej dvojročnej zmluvy, ktorú mu vedenie BBSK ponúklo za rovnakých finančných podmienok, aké si dopravca sám určil v septembri minulého roka. Namiesto toho požadoval dodatok číslo 10 k existujúcej zmluve, ktorý je však v tomto momente absolútne nezákonný.

Zasadne bezpečnostná rada kraja

Banskobystrický samosprávny kraj v súvislosti s neúspešnými rokovaniami a avizovaným krokom SAD Zvolen požiadalo súd o vydanie neodkladného opatrenia, ktorým nariadi dopravcovi zdržať sa konania, ktoré by ohrozovalo chod verejnej autobusovej dopravy a zaviazalo ho postupovať v zmysle platných licencií, cestovných poriadkov a aktuálne platného právneho stavu. Kraj tiež vyšle v sobotu ráno do terénu kontrolórov a pri zistení prerušenia verejnej dopravy nariadi dopravcovi z pozície dopravného správneho orgánu, aby dopravu vo verejnom záujme zabezpečil

Vedenie kraja zároveň na piatkovú 19. hodinu zvolalo bezpečnostnú radu kraja, ktorá zasadne v priestoroch okresného úradu. Zároveň žiada o súčinnosť vládu, nakoľko takmer 40% akciový podiel v Slovenskej autobusovej doprave Zvolen vlastní štát, prostredníctvom spoločnosti MH Manažment.

„Očakávame od štátneho akcionára MH Manažment, že sa postaví za záujmy obyvateľov a vyzve dopravcu k dodržiavaniu zákonov. Radi by sme sa so zástupcami tejto bezodkladne stretli na rokovaní,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter (nez.).

Pellegrini dáva ruky preč

Premiér Peter Pellegrini (SMER-SD) sa však už popoludní vyjadril, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesie predseda kraja Ján Lunter (nez.).

„Ak žiadate mňa, aby som situáciu riešil, tak jasne dávate najavo, že ste neschopný a neviete si poradiť ani s tým, čo patrí do vašej priamej kompetencie v BBSK a dávate jasný signál, koho si to tí ľudia v Banskej Bystrici zvolili,“ povedal premiér. Strana SMER-SD pritom vo voľbách v roku 2017 podporovala kandidatúru Jána Luntera.


Aktualizácia 21.13 h: