Stredoslovenské múzeum je nielen pamäťová ale aj vzdelávacia inštitúcia a jednou z jeho úloh je sprostredkovať dostupné informácie širokej verejnosti a vzdelávacím organizáciám.

Minulý týždeň Stredoslovenské múzeum (SSM) odštartovalo pilotný projekt s výstavou Od kolísky po hrob. Žiaci a žiačky banskobystrickej Základnej školy Pieninská, ktorá sa do projektu zapojila, sa prostredníctvom vybraných bannerov z autorských výstav SSM zoznámia s ľudovými tradíciami približujúcimi rodinné obyčaje v živote našich predkov. Narodenie, svadba a smrť sú súčasťou tzv. obradov prechodu. Človek nimi prechádza v priebehu svojho života a sú jednou z najstarších zložiek kultúry. Na tieto tri aspekty je zameraná aj výstava inštalovaná v priestoroch školy. Stredoslovenské múzeum sa tak aj počas aktuálnej situácie snaží byť čo najbližšie k svojim priaznivcom.

„Pridanou hodnotou pilotného projektu Stredoslovenského múzea, do ktorého sa zapojila Základná škola Pieninská v Banskej Bystrici je, že žiaci si výstavu prejdú so skúsenou etnologičkou a lektorkou Stredoslovenského múzea. Absolvujú spolu niekoľko aktivít, vďaka ktorým si osvoja tradície a ľudové zvyky spojené s kolobehom života na Slovensku.  Na záver ich čaká skúška vedomostí, za ktorú môžu získať odmenu,“ uvádzajú autori projektu, zástupca riaditeľa SSM Matúš Molitoris a manažérka vzdelávania SSM Ivana Žačoková.

Žiaci aj učitelia  budú mať jedinečnú príležitosť vytvoriť vlastné projekty a aktivity súvisiace tematikou slovenských ľudových tradícií. Na záver projektu Od kolísky po hrob môžu prezentovať práce, ktoré vytvorili počas trvania výstavy, napríklad aj formou divadelného vystúpenia alebo tancom a spevom.

„Oceňujeme možnosť naučiť sa niečo o našej minulosti a ľudových tradíciách aj interaktívnejšou formou. V procese vzdelávania je čoraz komplikovanejšie deti zaujať a toto je skvelá možnosť, ako upútať ich pozornosť a priniesť im zaujímavé informácie iným spôsobom, než na aký boli doteraz zvyknuté. Zároveň budú mať naši žiaci skvelú príležitosť odprezentovať nielen získané vedomosti ale aj svoj kreatívny prístup k danej téme,“ konštatuje riaditeľka Základnej školy Pieninská Janka Prisažná.

Stredoslovenské múzeum plánuje vo vzdelávacích aktivitách pokračovať aj v blízkej budúcnosti a projekt Od kolísky po hrob ponúknuť aj iným vzdelávacím inštitúciám.