Roboticky asistované operácie je názov výstavy, ktorá sa bude konať počas októbra v priestoroch Radnice na Námestí SNP.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta prostredníctvom fotografií Igora Diana ponúka verejnosti pohľad na dôležitú oblasť medicíny a to roboticky asistované operácie.

„V súčasnosti má roboticky asistovaná chirurgia plnohodnotné miesto v rôznych chirurgických disciplínach, hlavne v urológii, gynekológii, ďalej vo všeobecnej chirurgii, kardiochirurgii, hrudnej a cievnej chirurgii a pediatrii. V niektorých oblastiach, napr. v prípade robotických operácií pre karcinóm prostaty, predstavuje ich podiel v rozvinutom svete viac ako 80%,“ uviedol výstavu riaditeľ FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Vladimír Baláž.

„Vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica bol robotický systém da Vinci Si HD inštalovaný 12. marca 2011, pričom enormnú zásluhu na jeho inštalácii má menežment Nemocnice F. D. Roosevelta. Myšlienkou sa začal zaoberať riaditeľ MUDr. Ján Šulaj, PhD. Neskôr vďaka osobnej angažovanosti riaditeľa MUDr. Michala Buceka sa podarilo tento projekt aj zrealizovať,“ priblížil históriu inštalovania tejto techniky v banskobystrickej nemocnici Baláž, ktorý je vedúcim Centra robotickej chirurgie.

Podľa riaditeľa centrum momentálne slúži pacientom z celého Slovenska a do dnešných dní bolo vykonaných viac ako 200 robotických operácií. „Miniinvazívna chirurgia je budúcnosť. Akákoľvek spoločnosť, ktorá nebude investovať do budúcnosti, bude čoskoro neschopná konkurovať. Bez pokroku v oblasti robotickej chirurgie budeme v budúcnosti zanedbávať poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a budeme strácať našich pacientov, ktorí sa budú chodiť liečiť do susedných štátov a budú zo sebou odnášať prostriedky zdravotných poisťovní mimo našu republiku. Som rád, že pre vás môžeme touto výstavou predstaviť úspešný prvý rok robotickej chirurgie v Banskej Bystrici a na Slovensku,“ zakončil príhovor Baláž.