Počas najbližšieho víkendu, v dňoch 4. a 5. augusta 2018, bude z dôvodu pokládky poslednej obrusnej vrstvy asfaltov úplne uzatvorená Poľná ulica v Radvani.

V úseku od Nám. Ľ. Štúra po križovatku s ul. Pod Suchým vrchom dôjde aj k úprave autobusovej a trolejbusovej dopravy. Vodičov aj cestujúcich prosí samospráva o trpezlivosť a rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

Trolejbusová linka č.7 bude z pôvodnej trasy v smere na Nám. Ľ. Štúra odklonená na Švermovu ulicu.

Trolejbusové linky č. 3 a 5 budú nahradené autobusmi a budú premávať na upravenej trase cez Švermovu a Kpt. Nálepku.

Autobusová linka č. 97 bude vedená Sládkovičovou bez odbočenia na Poľnú s napojením na pôvodnú trasu na Štadlerovom nábreží.

Prímestská autobusová linka 601451 Nemce – Malachov bude v sobotu 4. augusta 2018 vedená náhradnou trasou cez Švermovu – Moskovská, rázcestie – Malachov. V nedeľu 5. augusta 2018 bude linka vedená na autobusovú zastávku Pršianska terasa, Mosadzná. Náhradnú dopravu z tejto zastávky do Malachova zabezpečí obec Malachov.

Dopravcovia zabezpečia informovanie cestujúcej verejnosti prostredníctvom oznamov na zastávkach a ostatnými dostupnými komunikačnými formami. V prípade nepriaznivého počasia budú práce realizované v náhradnom termíne.