Informačný portál BBonline.sk

ISSN 1338-452X; Vydavateľ: REGIONAL MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica

Portál BBonline.sk je nezávislým študentským internetovým projektom obchodne a technicky zastrešeným spoločnosťou REGIONAL MEDIA, s.r.o., ktorého obsah je pripravovaný dobrovoľnými prispievateľmi či študentmi novinárskych a iných stredných vysokých škôl za účelom informovania Banskobystričanov o aktuálnom dianí  v ich meste. Portál nemá ambíciu byť plnoformátovým spravodajským médiom, nakoľko obsah pripravujú jeho prispievatelia výlučne vo svojom voľnom čase a väčšina bez nároku na honorár. Napriek tomu sa snaží byť pri všetkom, čo sa v meste deje!

Redakcia BBonline.sk:

Redakcia: bbonline@bbonline.sk, športová redakcia: sport@bbonline.sk

V prípade záujmu o reklamu, využite prosím kontakty na podstránke reklama.

Vedúci redaktor BBonline.sk:
Filip Roháček

Vedúci redaktor športovej sekcie BBonline.sk:
Peter Mútňan

Prispievatelia:
Daniel Fekete
Anna Gudzová
Patrik Havran
Teodor Sitarčík

Prispievatelia športovej sekcie:
Alica Moravčíková
Samuel Červeňanský
Andrej Masarik
Peter Slabej

Foto a video prispievatelia:
Maroš Búrik
Ján Chmelík
Ivan Golembiovský
Miloslav Hlaváček
Tomáš Kováč
Vlado Lukáč
Michal Tomeček

a občasní prispievatelia a študenti novinárskych vysokých škôl v rámci redakčnej praxe…