Mimovládna organizácia INEKO priniesla opäť rebríček slovenských škôl. Ten zohľadňuje výsledky žiakov v testoch. Najlepšie sa spomedzi banskobystrických školských zariadení umiestnila ZŠ SSV na Skuteckého.

zs ssv skuteckehoV roku 2013 i v minulom roku spomínaná základná škola skončila dokonca prvá v celoslovenskom meraní, teraz „klesla“ na tretie miesto. V rámci kraja je ale stále lídrom. Žiadne iné školské zariadenie v Banskej Bystrici, ani spomedzi stredných škôl, sa však v prvej desiatke neumiestnilo.

Najlepším gymnáziom v kraji je podľa hodnotenia Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, ktoré sa v celoslovenskom meraní umiestnilo na 23. mieste.

Tunajšie stredné odborné školy sa medzi najlepšie na Slovensku neprebojovali. Medzi najlepšie v kraji patria dlhodobo Stredná zdravotnícka škola (6. v BBSK) a Obchodná akadémia (13.), ktoré sídlia na Tajovského ulici, alebo Stredná priemyselná škola J. Murgaša (15.)

Samotné INEKO hovorí, že rebríčky majú byť iba pomocným ukazovateľom pri výbere školy a mali by pritiahnuť záujem verejnosti k diskusii o kvalite škôl. Rebríčky sú aktualizované dvakrát ročne.

Poradie banskobystrických základných škôl

Por. Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. ZŠ SSV 9 3 1
2. ZŠ Spojová 6,9 150 9
3. ZŠ Ďumbierska 6,7 179 12
4. ZŠ Pieninská 6,6 198 13
5. ZŠ Moskovská 6,5 231 18
6. ZŠ Gaštanová 5,8 399 25
7. ZŠ Golianova 5,8 384 24
8. ZŠ Sitnianska 5,7 428 30
9. ZŠ Radvanská 5,4 490 36
10. ZŠ Trieda SNP 5,1 566 44
11. ZŠ Jána Bakossa 3,9 751 74

Poradie banskobystrických gymnázií

Por. Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. Gymnázium  J.G.T. 7,2 23 1
2. Katolícke gymnázium Š.M 5,9 82 6
3. Gymnázium M.K. 5,8 86 7
4. Evanjelické gymnázium 5,2 116 11
5. Gymnázium A.S. 5,2 117 12