Ponúkame na predaj pozemky v Banskej Bystrici, v Priemyselnom parku Šalková o výmere 23 266 m2. Ponúkané pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda a v súlade s územným plánom Mesta Banská Bystrica určené na zastavanie pre priemyselnú výrobu a skladovanie. Pozemky bezprostredne hraničia s verejnou prístupovou komunikáciou a ďalšími inžinierskymi sieťami ako voda, kanalizácia, elektrická sieť.

Realitné kancelárie – nevolať!

Kontakt

Meno: Boris Čupka
Telefón: 0904234742
Cena: Cena dohodou