Začiatkom septembra odštartoval druhý ročník celoslovenského environmentálneho projektu Tatranskí rytieri. Do projektu sa prihlásilo viac ako dvesto triednych kolektívov z celého Slovenska, medzi nimi aj školy z Banskobystrického kraja.   

V školskom roku 2017/2018 budú žiaci a žiačky pracovať na ekologických aktivitách s témou Chráňme rastliny a zvieratá na Slovensku. O víťazstvo budú bojovať v dvoch povinných aktivitách, kde si môžu zvoliť či sa stanú umelcami a vytvoria neopakovateľné výtvarné dielo, alebo sa stanú režisérmi a hercami vo vlastnom filme. Môžu sa však stať aj projektantmi a vytvoriť vlastný, realizovateľný projekt.

Ak projekt osloví porotu, bude zrealizovaný tak, ako víťazné projekty z minulého ročníka Tatranských rytierov. V kategórii realizovateľný projekt sa na prvých troch miestach umiestnili ZŠ Rejdová, ŠZŠ Dobšiná a ZŠ Rakovec nad Ondavou. Výhru si užili na triednom výlete v Tatrách, a čo je dôležité, ich papierové projektové plány z papiera sa v týchto mesiacoch stali realitou. Na realizácii projektov spoločne pracovali zamestnanci škôl, žiaci a dobrovoľníci zo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., ktorá je aj partnerom projektu.

V areáli Základnej školy v Rejdovej pribudla nová skalka s okrasnými drevinami a rastlinkami, paletové sedenie pre exteriérové štúdium a bylinkový záhon, kde si žiaci budú pestovať vlastné bylinky. Základnú školu v Rakovci nad Ondavou vďaka projektu skrášľuje pocitový chodník pri jazierku a nové tabule v školskom parku. Na školskom dvore Špeciálnej základnej školy v Dobšinej zas vznikla jedinečná Eko učebňa.

Víťazné projekty môžu byť inšpiráciou pre viac ako dvesto triednych kolektívov slovenských škôl, ktoré sa zapojili do druhého ročníka projektu Tatranskí rytieri. Sú medzi nimi aj banskobystrické základné školy na Spojovej a Sitnianskej ulici. Ale tiež Základná škola s MŠ z Poník či ZŠ z Polomky.

Environmentálny projekt Tatranskí rytieri, ktorý nadväzuje na úspešný projekt Úsmev pre strom, teda pokračuje aj v tomto školskom roku. Pod heslom Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku má projekt za cieľ viesť mladú generáciu k zodpovednému správaniu sa k prírode a spoznávaniu jej krás a obyvateľov. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Essence communications Banská Bystrica. Viac informácií o projekte na www.tatrytieri.sk.