Už vo štvrtok 7. septembra začína jubilejný 360. Radvanský jarmok. Najväčšie podujatie konajúce sa v centre Banskej Bystrice sa ani tento rok nezaobíde bez úplných uzávierok miestnych komunikácií či zobojsmernenia niektorých úsekov.

Dopravné obmedzenia budú platiť v rozsahu, ako v minulých rokoch. Mesto žiada motoristov, aby nejazdili po pamäti, sledovali prenosné dopravné značenie a riadili sa pokynmi príslušníkov polície.

Samospráva zároveň odporúča obyvateľom mesta využívať linky mestskej hromadnej dopravy, pri ktorých v prípade potreby avizuje ich možné posilnenie. Prehľad všetkých súvisiacich dopravných obmedzení nájdete nižšie v texte.

Radvanský jarmok 2017: Program aj s koncertom Jany Kirschner a remeslá tiež v Lazovnej ulici

Úplné uzávierky miestnych komunikácií

 • parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží – od 4. septembra 2017 od 19:00 hod. do 10. septembra 2017 do 20:00 hod.
 • Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66”) – od 4. septembra 2017 od 19:00 hod. do 11. septembra 2017 do 20:00 hod.
 • príjazdová cesta pod Baštou – od 7. septembra 2017 od 06:00 hod. do 11. septembra 2017 do 06:00 hod.
 • Vajanského námestie od križovatky s ul. J. Kráľa (vrátane parkoviska pred potokom Bystrička) – od 7. septembra 2017 od 06:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.
 • Vajanského námestie od ul. M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná – od 7. septembra 2017 od 06:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.
 • Vajanského námestie od Kuzmányho ul. (za parkoviskom) – od 7. septembra 2017 od 06:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.
 • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ul. po Nám. SNP – od 7. septembra 2017 od 19:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.
 • Kapitulská ul. od križovatky J. Cikkera po Nám. SNP – od 7. septembra 2017 od 19:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.
 • Parkovisko na Nám. slobody za Domom kultúry – od 7. septembra 2017 od 19:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.
 • Bakossova ul., pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia, od 8. septembra 2017 od 06:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.

Zobojsmernenie ulíc

 • Kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. – od 7. septembra 2017 od 6:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod. V zmysle prenosného dopravného značenia bude obmedzene povolený vjazd a pozdĺžne státie motorových vozidiel.
 • Bakossova ul. od č. 24 po Nám. Š. Moysesa č. 16 – od 8. septembra 2017 od 06:00 hod. do 10. septembra 2017 do 19:00 hod.

Taktiež je potrebné pripraviť sa na vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach na Vajanského námestí (na parkovisku) a v Kapitulskej ulici pod Nám. SNP v dňoch 07. – 10. septembra 2017. Taxislužby budú parkovať na moste cez potok Bytrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Dočasné parkoviská taxislužby budú označené prenosným dopravným značením.