Už v roku 1655 sa začala písať tradícia chýrneho Radvanského jarmoku, ktorého meno dodnes veľa hovorí nielen rodákom spod Urpína, ale aj obyvateľom celého kraja. V tomto roku sa konal jeho 354. ročník.

Radvanský jarmok sa tiahne dejinami Slovenska už od 17. storočia a nájdeme ho nielen vo výtvarnom stvárnení mnohých známych i menej známych umelcov, ale napríklad aj v literatúre a to už od roku 1870, kedy Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský napísal a vydal poviedku Radvanský Jarmok. Nachádzame ho aj v dielach Jozefa Gregora Tajovského, Štefana Žáryho, ale aj českej spisovateľky Boženy Nemcovej.

V novodobej histórii sa Radvanský jarmok stáva najmä prehliadkou remeselnej zručnosti domácich i zahraničných ľudových umelcov, ako aj   prehliadkou  folklórnej tvorivosti, spevu a tanca.Radvanský jarmok sa stal aj súčasťou medzinárodného projektu  cezhraničnej spolupráce Ľudia ľuďom.

Najvýznamnejším počinom v novodobej histórii Radvanského jarmoku sa však stane  15. december 2011, kedy bude Radvanský jarmok oficiálne zapísaný  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.   PKO spoločne s mestom Banská Bystrica podalo vo februári tohto roka návrh na zápis Radvanského jarmoku  do Reprezentatívneho  zoznamu nehmotného  kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná komisia Ministerstva kultúry SR návrh posúdila a potvrdila, že  historická kontinuita, význam jarmoku, nielen ako obchodnej, ale najmä kultúrno-spoločenskej podstaty si zaslúži zápis do tohto výnimočného zoznamu. Slávnostný zápis do tohto zoznamu sa uskutoční 15. decembra 2011 v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Radvanský jarmok čaká budúci rok zmena, keď sa od neho oddelia Dni mesta, ktoré by sa mali konať na začiatku leta…