„Niekedy je toho na jedného veľa,“ je inšpiratívne heslo projektu Poradňa. Ale keďže všetko so všetkým súvisí, nie je to až tak vzdialené ani vo vzťahu k projektu Rodičko, ktorého hlavným motívom je: „Lebo nám záleží.“

Oba tieto formáty vznikli pod hlavičkou Orientačných dní a Rodičko má už za sebou niekoľko pravidelných a skutočne podnetných večerov. Je určené rodičom, učiteľom, vychovávateľom, no nielen im. Je pre všetkých, ktorí chcú lepšie porozumieť dospievajúcim deťom, ale tiež včas rozoznať nástrahy, ktorým dnes čelia. Najdôležitejšie pri tom všetkom bolo a stále je, poradiť si, pomôcť, podporiť sa, nakoľko témy, o ktorých potrebujú ľudia komunikovať, sú rôzne a týkajú sa aj rôznych oblastí.

Viac o projekte Rodičko nám v rozhovore porozprávala psychologička Dominika Hajkovská, ktorá stála pri jeho zrode.

Ako vznikol projekt Rodičko a čo bolo pre jeho vznik hlavným impulzom? 

Pozrime sa na to celkom od začiatku. V roku 2017 sme v saleziánskom stredisku Salezko v Banskej Bystrici na sídlisku Sásová rozbehli projekt Orientačné dni, ktorý v Európe, najmä v Nemecku a v Čechách, funguje už viac ako 40 rokov. Kurzy Orientačných dní sú určené pre triedne kolektívy od 6. ročníka základných škôl a ich triednych učiteľov, ktorým nie je ľahostajné, v akej atmosfére budú žiaci tráviť svoje dni. Záleží im na ich osobnom rozvoji aj na budovaní vzťahov v triede. Kurz trvá tri dni a jeho základom je preventívna práca so skupinou postavená na zážitku a sebaskúsenostnom učení. Za roky tejto práce už prešlo Orientačnými dňami viac ako 1600 žiakov a študentov z Banskej Bystrice a okolia.

Po čase sme zistili, že sa prirodzene cez tieto deti, ale aj mladých, ktorí navštevujú saleziánske stredisko alebo sa s nimi stretávame na školách, dostávame aj k ich rodičom. Tí si sami často vypýtajú spätnú väzbu na ich dieťa alebo sa trápia s nejakými problémami vo výchove, či vo vzťahoch v rodine a hľadajú niekedy podporu, inokedy aj konkrétnu pomoc. Tiež sme zo strany škôl viackrát zaregistrovali, že by podobný projekt ocenili aj rodičia, ktorí by privítali možnosť stretnúť sa s ďalšími a zdieľať svoje otázky či pohľady na výchovu. Túžba ponúknuť niečo aj rodičom, resp. každému, komu nie je ľahostajná výchova a nejakým spôsobom je do nej zainteresovaný, rástla v našom tíme už pár rokov. A tí zainteresovaní nemusia byť len rodičia, ale napríklad aj učiteľ, vychovávateľ, sociálny pracovník, animátor, vedúci krúžku, starý rodič a iní. Formát prednášok spojených s diskusiou sa nám zdal najosloviteľnejší pre viac ľudí naraz. Tak, keď sme sa konečne odhodlali a cítili, že nastal čas sny premeniť aj na realitu, zastihla nás táto doba plná lockdownov a obmedzení. Premýšľali sme ako na to, či to odložiť alebo nie, ale vďaka nadšeniu dobrovoľníkov skúsiť to aj online, už Rodičko pre rodičov funguje druhý rok.

Koľko online stretnutí sa vám doteraz podarilo zorganizovať? 

Máme za sebou 12 prednášok spojených s diskusiou a Rodičko si našlo svojich skalných priaznivcov. Priemerne máme približne 170 pripojení na jednom Rodičku a verím, že aj témy, ktoré už odzneli, boli naozaj tým povestným úderom klinca po hlavičke a divákov naozaj oslovili a zaujali.

Je na Rodičku prítomný aj psychológ? 

Rodičko vysielame jedenkrát do mesiaca a vždy ho vedie iná moderátorská dvojica spomedzi našich dobrovoľníkov – rodičov. V tíme, ktorý robí všetko pre to, aby Rodičko a veci okolo neho fungovali čo najlepšie, sú aj traja psychológovia, takže prítomní na konkrétnom Rodičku sú väčšinou viacerí. Niekedy ako diváci, niekedy ako moderátori. (smiech) Ak sa však pýtate na prednášajúcich, tak nie je to pravidlom, aby bol prítomný psychológ, keďže témy sa rôznia.

Aké problémy trápia rodičov?

Čo rodič, to konkrétny svet, postoj, problém. Ak to veľmi zovšeobecníme, trápia nás výchovné aj vzťahové veci a to od batoľaťa až po naše dospelé deti. Ako s deťmi komunikovať, čo robiť aby “poslúchali”. Ako zabrániť šikane, ako deťom čo najviac uľahčiť rozchod rodičov, ako im pomôcť v učení, ako k nim pristupovať, keď sú smutné, trápia sa a nezdôverujú sa nám. Ako riešiť problémy v kolektíve, čo robiť keď sa nám zdá, že naše dieťa koketuje s alkoholom či drogami alebo trávi všetok čas na mobile, počítači a podobne.

Objavia sa však aj veci, ktoré trápia rodičov v ich osobných životoch. Partnerské problémy, špecifiká viacgeneračného spolužitia, návrat do práce po rodičovskej dovolenke alebo otázky kariérneho rastu. Keďže rodina je jeden celok, problém jedného dielika sa odrazí aj na tých ostatných. Preto aj témy, ktoré rodičia riešia, sú často špecifické.

V čom pociťujete najväčší význam tohto projektu? Môžeme tento formát nazvať aj poradňou? 

Každý lektor na Rodičku predstaví svoju tému, ponúkne praktické rady, a tiež naživo odpovedá na divácke otázky. Okrem Rodička však funguje aj iný projekt. Poradňa. Vznikol v roku 2021 pod hlavičkou Orientačných dní ako potreba ponúknuť konkrétnu formu pomoci konkrétnemu človeku, či už ide o rodiča, starého rodiča, učiteľa, mladého dospelého alebo kohokoľvek, kto pomoc potrebuje a hľadá. Nie je ambíciou Poradne suplovať iné psychologické zariadenia, poskytovať diagnostiku alebo terapiu. Jej úlohou je pomôcť zorientovať sa, poradiť v téme, ktorá človeka trápi alebo len zaujíma a v prípade potreby odporučiť návštevu iných odborníkov. Nie je dobré ostávať so svojimi problémami, otázkami sám. Poradňa ponúka jednoduché, neformálne stretnutia a rozhovory s odborníkom. Niekedy to je psychológ, inokedy to môže byť kouč, záleží na potrebách konkrétneho človeka. Všetko sú to dobrovoľníci a rovnako stoja za nami desiatky našich pravidelných darcov, takže všetky služby poradne a stretnutia sú bezplatné.

Veríme, že práve blízkosť a konkrétnosť tejto poradne pomôžu ľuďom prekonať strach z návštevy psychológa, psychiatra, terapeuta a odtabuizovať túto oblasť aspoň čiastočne.

Rodičko sa vysiela online. Pôvodný zámer bol iný a táto forma bola zvolená vzhľadom k situácii, v ktorej sme sa ocitli. Má tendenciu pokračovať v pravidelných online stretnutiach, aj keď sa život opäť raz dostane do normálu? 

Ako som už spomínala, Rodičko bolo spočiatku plánované na osobné stretnutia prednášajúceho s divákmi v normálnej dobe, ktorú sme si pred dvomi rokmi mysleli, že žijeme. Online forma je len východiskom z núdze, aj keď mnohé spätné väzby nám naznačujú, že tento formát je najmä pre rodičov s malými deťmi vyhovujúcejší. Nemusia zabezpečiť stráženie a zvládnu doma s deťmi základné veci popri jeho sledovaní. Vďaka online forme máme divákov zo všetkých kútov Slovenska. Na druhej strane však máme v zálohe viacerých  zaujímavých prednášajúcich, ktorí uprednostňujú osobný kontakt aj v rámci prednášky a radi by sme bohatstvo ich vedomostí a skúseností sprostredkovali aj ostatným. Takže uvidíme, čo nám život prinesie, no veríme, že ešte dlho budeme vedieť ponúknuť zaujímavé témy a inšpirujúcich hostí.

Určite sa nájde medzi rodičmi, ktorí tieto riadky čítajú niekto, kto práve pomoc od druhých potrebuje. Alebo aspoň pocit, že v tom nie je sám. Kde a ako vás nájde, kde sa môže pripojiť k ostatným?

Spôsobov je viacero. Ideálne je napísať na emailovú adresu rodicko.poradna@sbb.sk aspoň základné informácie a naši psychológovia sa už s nimi spoja a dohodnú vyhovujúci spôsob komunikácie. Rovnako je možné nakontaktovať sa na nás prostredníctvom webovej stránky www.od.sbb.sk a všetky aktuálne informácie sú vždy aj na facebookovej stránke Orientačné dni Banská Bystrica. Ak navštevujú saleziánske stredisko Salezko alebo kostol Panny Márie Pomocnice v Sásovej, môžu sa obrátiť aj na kohokoľvek z komunity sestier saleziánok či bratov saleziánov a tí ich už navigujú ďalej. No a samozrejme, všetkých rodičov pozývame raz za mesiac na naše online Rodičko.

Na online stretnutiach doteraz prebiehali diskusie na rôzne vážne témy, akými sú napríklad pornografia vo svete našich detí, prevencia a riešenie šikanovania, bezpečnosť detí na internete. Tiež sa rodičia s odborníkmi porozprávali na tému, ako zvládať učenie a prečo mladí ľudia prežívajú pandémiu najťažšie.

Pri čítaní spätnej väzby vidno, aké sú tieto stretnutia nápomocné a čo zúčastneným prinášajú. Poďakovanie za aktuálne, aj keď boľavé témy, povzbudenie, aby sa rodičia zhovárali s deťmi otvorene, ocenenie teoretických aj praktických skúseností, vďaka za odvahu, pustiť sa do háklivých tém sú len zlomkom reakcií od rodičov, ale nielen od nich.

Aj toto je dôkaz, že takto zamerané projekty majú opodstatnený význam.