Projekt Zelené sídliská, ktorý sa pripravuje už od roku 2021, sa vo februári tohto roka začal posúvať bližšie k realite. Pre prvé dve vybrané lokality mesto žiada o eurofondy na prípravné práce, štúdie a projektovú dokumentáciu.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou má byť tiež obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy i nedostatkom zrážok aj aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Príprava projektov prebieha od začiatku participatívnym procesom s viacerými diskusiami, ktoré začali priamo v uvedených lokalitách. Prvé dve lokality sa približujú k ďalšej etape projektu.

V stredu, 15. marca 2023 sa uskutoční prezentácia štúdie pre lokalitu Severná, konkrétne v jedálni ZŠ Bakossova od 17-tej hodiny.

Vo štvrtok, 16. marca sa potom uskutoční na verejné stretnutie obyvateľov žijúcich v Sásovej pre lokalitu Magurská – Krivánska – Jelšová hájik. Toto prebehne na ZŠ Pieninská od 17-tej hodiny.

Do verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená v auguste minulého roka, sa prihlásili uchádzači zo Slovenska, ale aj Českej republiky. Na základe hodnotení odbornej komisie sa stala úspešným uchádzačom pre tri lokality Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná a ulica Vansovej, spoločnosť Rudbeckia, s. r. o., ktorá ponúka služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry od roku 1998.

„Pri výbere architektov sme kládli dôraz nielen na cenu, ale predovšetkým na kvalitu, ako aj referencie na doposiaľ zrealizované diela. Som rád, že už budúci týždeň spoločne s víťaznými architektmi predstavíme Banskobystričankám a Banskobystričanom prvé štúdie komplexnej revitalizácie dvoch lokalít. Zároveň budú obyvatelia informovaní o doterajšom priebehu projektu, ale aj ďalšom postupe smerujúcom k úspešnej realizácii. Všetkých srdečne pozývam a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte,“ hovorí primátor Ján Nosko.