Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, pokračuje v odkrývaní tajomstiev svojho depozitára. Návštevníci podujatia Čo sa skrýva v depozitári?, ktoré sa uskutoční v utorok 17. januára v Matejovom dome, si pripomenú prvú prírodovednú kurátorku, prvú botaničku a prvú ženu – riaditeľku múzea Ruženu Bohúňovú.

Vznik prvého mestského múzea v Banskej Bystrici sa spája prevažne s historickými zbierkovými predmetmi. Na okraji záujmu však neostali ani prírodné vedy. Tie mali zastúpenie v hodnotnej mineralogickej zbierke Dr. Samuela Bothára a zoologickej zbierke Emila Holuba. Botanickú zbierku Stredoslovenského múzea začala tvoriť až kustódka prírodných zbierok Ružena Bohúňová v roku 1954. Dnes sa v nej nachádza 13 732 herbárových položiek vyšších rastlín, rias, húb a lišajníkov.

Stredoslovenské múzeum (SSM) pokračuje v odkrývaní tajomstiev osobností a predmetov zo svojho depozitára. A práve prvú prírodovednú kurátorku, prvú botaničku a prvú ženu – riaditeľku múzea Ruženu Bohúňovú si pripomenú na podujatí Čo sa skrýva v depozitári?, ktoré sa uskutoční v utorok 17. januára v Matejovom dome. Hovoriť o nej bude botanička Jaroslava Bobáková.

„Botanické herbáre boli pred príchodom Ruženy Bohúňovej do múzea zastúpené len v malej miere. Aj to málo, čo sa vtedy v múzeu nachádzalo, sa postupne kvôli priestorovým dôvodom darovalo na banskobystrické stredné školy ako učebné pomôcky. Významný rozvoj, nadobúdanie a spracovanie prírodovedných zbierok, sa začalo práve s Ruženou Bohúňovou. Všetky zbierky sú nenahraditeľným dôkazom a tiež originálnou vzorkou rastlín, ktoré dokumentujú prírodné pomery územia stredoslovenského kraja a zároveň sú zdrojom informácií pre ďalší výskum rastlinstva regiónu v širšom kontexte aj územia celého Slovenska,“ konštatuje botanička SSM Jaroslava Bobáková.

Doktorka Ružena Bohúňová bola v múzeu prvou kurátorkou prírodovedných zbierok. Pričinila sa o nadobúdanie a precízne dokumentačné spracovanie predmetov z anorganiky, zoológie a hlavne botaniky. V súčasných botanických zbierkach SSM sa nachádza 1 264 kusov zbierkových predmetov, ktoré zozbierala počas svojho pôsobenia na poste botaničky.

„V roku 1954 získala Ružena Bohúňová do zbierok vzácny historický herbár profesora Junkera, ktorý je najstarším herbárom v botanickom fonde. Svoje pracovné skúsenosti neskôr využila na poste riaditeľky múzea. Oslovenie „prvá“ je v jej prípade úplne na mieste – prvá prírodovedná kurátorka, prvá botanička, prvá žena riaditeľka. Je to prvá dáma Stredoslovenského múzea a som veľmi rada, že si ju pripomenieme ako klenot na podujatí Čo sa skrýva v depozitári?,“ dodáva Jaroslava Bobáková.

Januárové odkrývanie tajomstiev depozitára s názvom Prvá dáma Stredoslovenského múzea – Ružena Bohúňová sa uskutoční v utorok 17. januára o 17.00 h v Matejovom dome.