Komunitná nadácia Zdravé mesto a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB realizovali prieskum na tému ako sa žije ženám v Banskej Bystrici. Výsledky prieskumu budú  zhrnuté  v publikácii, ktorá je dostupná v tlačenej aj elektronickej podobe.

Nájdete v nej štatistické informácie týkajúce sa života žien v Banskej Bystrici, ako aj názory, skúsenosti a pocity žien z rôznych sociálnych a vekových skupín.

Vážny problém, ktorý zaznieva naprieč všetkými sociálnymi skupinami žien, je pocit diskriminácie. Ženy sa s diskrimináciou stretávajú v rôznych oblastiach, najmä v oblasti verejného života, práce, ale tiež vzdelávania a bývania.  Ďalším významným problémom, ktorý pociťujú ženy je, že mesto nevytvára podmienky na participatívne plánovanie rozvoja mesta a nevyužíva potenciál, ktorý má v svojich obyvateľoch, v profesionálnej i laickej verejnosti.

V závere publikácie nájdete aj návrhy riešení pomenovaných problémov, ktoré vzišli z diskusií v rámci fokusových skupín.

Komunitná nadácia Zdravé mesto bude organizovať prezentácie výsledkov výskumu pre verejnosť aj pre rôzne odborné skupiny.

„Budeme veľmi radi, ak táto publikácia pomôže otvoriť verejnú diskusiu, inšpirovať k pozitívnym zmenám  a  porozumieť dôležitosti spravodlivého prístupu, inklúzie a vzájomnej úcty  bez ohľadu na pohlavie, rasu, či sociálnu skupinu,“ približuje Beata Hirt z Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore programu Global Challenges Local Solutions.

Viac informácií o činnosti Komunitnej nadácie Zdravé mesto nájdete na webe knzm.sk.