V rámci projektu Dobrá duša ocenili viacerých seniorov, ale aj zariadenie, ktoré je známe mnoho Bystričanom. 

Seniori sú osobitou skupinou, pred ktorou naša spoločnosť často zatvára oči. Hoci existujú centrá, kde je odborne postarané o ich fyziologické potreby, často sa cítia osamelí. Chýba im niekto, kto by sa s nimi porozprával, vyplnil voľné chvíle a delil sa o rovnaké záujmy. Medzi seniormi často nájdeme tých, ktorí vďaka svojmu entuziazmu a optimizmu prekonávajú nielen vlastné strasti, no pomáhajú spríjemniť život aj svojmu okoliu.  Je dobré vedieť, že stále existujú ľudia, ktorí radi pomôžu iným, napriek tomu, že sami potrebujú pomoc. Takáto ľudskosť a duševná podpora je pre seniorov nesmierne dôležitá, preto si dobré duše zaslúžia uznanie.

Pri tejto príležitosti vznikol vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosti Hartmann-Rico, už 6. ročník projektu  „Dobrá duša“. Projekt sa teší veľkej obľube – je totiž zameraný na jednu z najkrajších možností sebarealizácie, dobrovoľníctvo. Ešte krajšie, než pomoc dostávať, je totiž pomáhať iným. Titul Dobrá duša, rovnako ako finančná odmena, bude patriť trom seniorom a jednému zariadeniu pre seniorov. Dobré duše, ktorých vybrala odborná porota, si titul zaslúžia najmä vďaka svojmu aktívnemu a inovatívnemu prístupu.

V kategórii zariadenie uspel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON v Nemeckej (DD a DSS HRON). Ten získal ocenenie Dobrá duša nielen vďake starostlivosti o svojich klientov, ale aj svojmu mottu: „Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným.“ Výnimočnosť tejto inštitúcie spočíva v edukačných aktivitách. Osobitý je aj prístup k dobrovoľníkom, tým nezamestnaným, pomáha nájsť uplatnenie na trhu práce získaním praxe, pracovných návykov. Okrem zdravotníckej starostlivosti poskytuje svojim klientom spríjemnenie voľných chvíľ pestrým programom.  Aktívne sa tu oslavuje Deň Zeme, Medzinárodný deň poézie aj šťastia, využíva sa arteterapia. Seniori sa aktívne zapájajú aj do pomoci iným – trikrát do roka domov organizuje odber krvi.

V kategóriii jednotlivci získali ocenenie traja seniori. Na prvom mieste sa umiestnila Eva Kuklová z Nitry, druhé miesto patrí Márii Sojakovej z Nemeckej a na tretiu priečku sa dostal Anton Michele z Handlovej.

Eva Kuklová od roku 2010 navštevuje Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov Borinka v Nitre. Odjakživa ju fascinovala práca s deťmi, preto sa rozhodla pre štúdium pedagogiky. Pracovala ako učiteľka, neskôr riaditeľka materskej školy, ale aj ako vedúca odboru na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zmena v jej živote prišla po úraze v roku 2009, kedy si zlomila pravú ruku. Počas obligátnych vyšetrení jej bola oznámená zdrvujúca správa – diagnostikovali jej rakovinu. V období, počas ktorého musela prekonať niekoľko cyklov chemoterapie, začala navštevovať Borinku, kde spoznala mnohé životné príbehy. Klientom centra pomáha nielen pravidelnými návštevami, počas ktorých využívajú miestny park na prechádzky, rozhovory i čítanie, organizuje výlety v Nitre a blízkom okolí, no podarilo sa jej pomôcť aj finančne, keď sa rozhodla príbeh niektorých seniorov prihlásiť do charitatívnych súťaží.

Mária Sojaková sa venuje dobrovoľníckej činnosti denne, už sedem rokov. Narodila sa v roku 1941, v Kolíne (ČR). Pre vážne zdravotné problémy prišla do domova dôchodcov a sociálnych služieb HRON v Nemeckej v roku 2010. Ocenenie Dobrá duša jej patrí za každodenné láskavé skutky, ktorými spríjemňuje chvíle svojim spoluobyvateľom. Vo voľnom čase sa venuje najmä háčkovaniu, vďaka ktorému pomohla vyzdobiť priestory domova. Hoci od roku 2015 bojuje s vážnym ochorením, jej entuziazmus a optimizmus je inšpiráciou pre mnohých, preto jej ocenenie právom patrí.

Anton Michele má 79 rokov a celý život zasvätil hudbe a hudobným nástrojom. V roku 2014, keď v Handlovej vzniklo Senior Centrum Handlová n.o., pán Michele sem začal chodiť navštevovať známych. Po niekoľkých návštevách sa mu podarilo vytvoriť spevácky zbor. Pravidelné spevácke skúšky sú obľúbeným a vyhľadávaným spestrením utorkových dopoludní, a zbor „Hviezdičky“ neodmysliteľnou súčasťou každej kultúrnej akcie. „Ja sám som dôchodca a nemám toho veľa na rozdávanie, ale som rád, že hudba je to, s čím sa môžem a chcem s ostatnými podeliť“, hovorí.

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek starší ako 60 rokov, ktorý bez nároku na finančnú odmenu pomáha v zariadení sociálnych služieb, a to najmenej 3 mesiace. Je nutné čo najpresnejšie vyplniť prihlášku s popisom, prečo je práve Váš prínos pre okolie výnimočný. Obľúbený projekt Dobrá duša bude pokračovať aj v budúcom roku. Máte aj vo vašom okolí seniora, ktorý sa aktívne venuje dobrovoľníctvu, alebo zariadenie, ktoré vyniká svojim inšpiratívnym prístupom? Prihlášky do 7. ročníka projektu je možné zasielať do 31. mája 2018.  Podrobné informácie o prihlasovaní a podmienkach sú k dispozícii na webovej stránke www.dobra-dusa.sk