Vďaka projektu Daruj knihu deťom sa pod vianočným stromčekom z novej knižky bude tešiť 43 detí, ktorých rodiny sú v ťažkej životnej situácii.

daruj_knihu_2015_jpegKomunitná nadácia Zdravé mesto zrealizovala v dňoch od 2. do 21. decembra 2015 v kníhkupectve Artforum, ktoré sídli na Dolnej ulici v Banskej  Bystrici projekt Daruj knihu deťom. V tomto roku štedrí ľudia, ktorí sa rozhodli potešiť konkrétne, ale im neznáme dieťa nakúpili knihy v sume 376,51 €.

„Projekt realizujeme už desiate Vianoce a podarilo sa od jeho začiatku vďaka nemu a dobrosrdečným ľudom potešiť 656 detí.“ Za všetky obdarované deti organizátori ďakujú.

Komunitná nadácia Zdravé mesto s pomocou organizácie Nádej deťom, o.z. získala informácie o konkrétnych deťoch, ktoré túžia po knižke, ale nemá im ju kto kúpiť. Jedná sa o deti zo sociálne odkázaných rodín a mnohopočetných rodín. Ľudia, ktorí prišli nakupovať do kníhkupectva kúpou označenej knihy urobili radosť konkrétnemu dieťaťu.