Quantcast

Slovenská katolícka charita (SKCH) už 15 rokov realizuje projekt Adopcia na diaľku, v rámci ktorého slovenskí darcovia pomáhajú deťom v Indii a Albánsku, od nového roka i na Haiti a vo Vietname. K 15. výročiu fungovania tohto unikátneho projektu pripravila SKCH pre darcov i širokú verejnosť výnimočnú putovnú výstavu s názvom Nádej pre Indiu, ktorá počas celého roka 2011 navštívi spolu 6 miest na celom Slovensku.

Výstava odštartovala svoje putovanie v Spišskej Novej Vsi v Katechetickom centre, následne sa objavila v Žiline a predtým ako sa presunie do Nitry, Bratislavy a Košíc zavíta do Banskej Bystrice, kde bude mať svoje otvorenie 7. mája a prebiehať bude od 08.- 21. 5. 2011. Prístupná bude každý pracovný deň od 13.00 – 16.00 h v Dome sv. Terézie na ul. Družby 7. Vstupné je bezplatné.

Výstava Nádej pre Indiu predstaví 46 fotografií z Indie, spolu s komentármi a informačnými textami, zobrazujúcich prepojenie medzi darcami zo Slovenska a konkrétnymi deťmi z Indie, ktoré slovenskí adoptívni rodičia podporujú. Fotografie vznikli pri návšteve zástupcov SKCH v sociálnych centrách v Indii. V priebehu každej výstavy bude premietaný dokument, ktorý vznikol počas tejto cesty. Pozvanými na výstavy sú všetci tí, ktorí už akýmkoľvek spôsobom podporujú projekt Adopcia na diaľky a zároveň i široká verejnosť, ktorá sa aj takýmto spôsobom bude mať možnosť dozvedieť niečo viac o živote detí a rodín v chudobných častiach Indie.

Výstava zároveň slúži ako podnet pre oslovenie nových darcov pre projekt Adopcia na diaľku Haiti a Vietnam. Po katastrofálnom zemetrasení, ktoré postihlo Haiti, sa totiž pozornosť SKCH upriamila aj na dlhodobé projekty, ktoré umožnia obyvateľom postaviť sa na vlastné nohy a zaistiť si svoje základné potreby. Jedným z týchto projektov je aj Adopcia na diaľku, ktorá zabezpečí deťom to najdôležitejšie pre ich budúcnosť – vzdelanie. Darcovia, ktorí sa zapoja do tohto projektu, umožnia deťom navštevovať školu, dostať nevyhnutné pomôcky, ale prispejú aj na stravu a lekára. Druhou krajinou, o ktorú rozširujeme projekt je Vietnam, pretože mnohé oblasti tejto krajiny trápi veľká chudoba a sociálne problémy, na ktoré rovnako ako všade na svete, najviac doplácajú deti. Mnoho z nich zápasí s rôznymi chorobami, je nakazených vírusom HIV alebo by bez pomoci darcov nemohli chodiť do školy, navštevovať lekára.

Na pomoc nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro

Projekt Adopcia na diaľku v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc ľuďom v rozvojových krajinách. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Ide o deti z najchudobnejších rodín, ktoré by inak boli nútené pracovať, aby pomohli zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do programu, stáva sa adoptívnym rodičom, a ďalej môže sledovať rast „svojho“ dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných mesačných, resp. ročných príspevkov na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. Vďaka Slovákom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 2200 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál. Partnermi SKCH v chudobných krajinách sú rehoľné sestry z viacerých kongregácií a organizácie siete Caritas.