Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2000 vyhlásila 29. september za Svetový deň srdca. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici pri tejto príležitosti už tradične pozýva do Poradne zdravia.

Chcete vedieť, aké je vaše kardiovaskulárne riziko? Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vás pozýva do Poradne zdravia, kde vám odborní pracovníci bezplatne, na základe vyšetrenia hodnôt biochemických ukazovateľov, povedia, ako je na tom vaše srdce.

Meria sa hladina celkového cholesterolu, cukru, tukov, tzv. triacylglicerolov, HDL (dobrého) a LDL (zlého) cholesterolu v krvi, ďalej BMI (Body max indexu), WHR indexu (pomer pás/bok) a tiež sa vykoná analýza zloženia tela. Fajčiarom v poradni prístrojom Smokerlýzer zmerajú hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a nebude chýbať ani individuálne odborné poradenstvo pre optimalizáciu životného štýlu, so zameraním na zdravú výživu, pohybovú aktivitu a fajčenie. Výsledky týchto meraní stanovia riziko rozvoja srdcovo-cievneho ochorenia.

„Poradenstvo a vyšetrenia, v rámci ktorých sa môže každý záujemca dozvedieť viac o svojom zdraví, poskytujeme po celý rok. Ponúkame aj možnosť špecializovaného poradenstva v nadstavbových poradniach, ako napríklad poradňa zdravej výživy, poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity, poradňa na odvykanie od fajčenia či na znižovanie nadváhy,“ uviedla MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., vedúca lekárka oddelenia podpory zdravia.

Choroby obehovej sústavy (CHOS) majú dlhodobo najvyšší podiel zo všetkých príčin smrti v rámci celej populácie vo väčšine vyspelých krajín sveta. Podľa WHO chronické choroby srdca sú „zabijakom“ číslo jeden, na ktoré zomiera ročne viac ako sedemnásť miliónov ľudí. Hlavnou myšlienkou aktivít v rámci Svetového dňa srdca je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory týchto ochorení patrí fajčenie, nedostatok pohybovej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.  Podľa odbornej verejnosti sa až v osemdesiatich percentách dá rozvoju kardiovaskulárnych ochorení predísť preventívnymi opatreniami.

„V prevencii kardiovaskulárnych chorôb, ale aj celej rady iných chronických chorôb, ako je napríklad diabetes a obezita, je dôležité vyvážené stravovanie s primeraným energetickým príjmom, dostatkom ovocia a zeleniny, preferovanie hydiny a rýb, úplné vynechanie údenín, vyprážaných jedál, polotovarov, sladkostí a sladených nápojov. Do jedálnička by sme mali pravidelne zaraďovať strukoviny, orechy, celozrnné potraviny a dbať na dostatočný príjem tekutín. V pohybovej aktivite sa dnes odporúča desaťtisíc krokov denne a k tomu aspoň tridsať minút aeróbnej aktivity. Úplnou samozrejmosťou by mal byť dostatočný spánok a pobyt na čerstvom vzduchu a, samozrejme, zanechanie fajčenia a žiadna, alebo nízka konzumácia alkoholu,“ Zora Kľocová Adamčáková.

Do Poradne zdravia sa môžete objednať na: 048/4367 440, poradna.zdravia@vzbb.sk, alebo osobne na adrese RÚVZ v Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1, 975 56 Banská Bystrica.

Viac informácií aktivitách RÚVZ ako aj edukačné materiály na: www.vzbb.sk.