Z historického kalendára osobností sme pre vás na dnešný deň vybrali meno Františka Mesíka-Vajdu, kanonika, rímskokatolíckeho kňaza a verejného činiteľa, ktorého život bol úzko spätý s našim mestom. Počas svojho života bol okrem iného aj starostom Banskej Bystrice.

František Mesík-Vajda (1880 – 1941)

František Mesík-Vajda sa narodil 24. októbra 1880 v neďalekej obci Selce. Bol kanonikom, rímskokatolíckym kňazom a verejným činiteľom.

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Už ako septimána ho prijali do banskobystrického teologického seminára, v ktorom po ukončení štúdia v roku 1911 pracoval na pozícii prokurátora. Od roku 1919 tu pôsobil už ako rektor a hlavný diecézny škôldozorca. V mieste svojho celoživotného pôsobenia – v Banskej Bystrici – bol 1. októbra 1927 zvolený za starostu. Jeho mandát trval do 1. mája 1932. Od roku 1933 pracoval ako generálny vikár a kanonik sídelnej kapituly v Banskej Bystrici. Od roku 1935 zastával aj funkciu prodirektora bohosloveckej akadémie. Realizoval sa tiež v oblasti športu – pôsobil ako funkcionár a organizátor lyžovania v Banskej Bystrici, neskôr sa stal dlhoročným predsedom TJ ŠK Banská Bystrica.

František Mesík-Vajda zomrel 20. októbra 1941 v Banskej Bystrici.

aaa

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…