Presne pred deväťdesiatimi rokmi – šiesteho mája  mája 1922 sa v Nitrianskej Blatnici narodila ZLATA SOLIVAJSOVÁ, spisovateľka, poetka, autorka knižiek pre deti a mládež.

Ľudovú školu vychodila v rodisku, meštiansku školu vo Veľkých Ripňanoch. Nepriaznivé sociálne pomery v rodine jej nedovolili študovať, tak sa vzdelávala samoštúdiom. Pracovala ako pokladníčka a korešpondentka vo veľkoobchode v Topoľčanoch. Po vydaji sa presťahovala do Banskej Bystrice, kde sa zamestnala ako kultúrno-propagačná referentka na krajskom riaditeľstve Slovenskej knihy, neskôr pôsobila v Stredoslovenskom vydavateľstve najskôr ako tajomníčka, potom ako redaktorka zodpovedná za vydávanie kultúrno-spoločenskej revue Rozkvet a za knižnú edíciu umeleckej literatúry. Pre svoje postoje k udalostiam v roku 1968 musela redaktorské miesto vo vydavateľstve opustiť. Zároveň ju vylúčili zo ZSS a nemohla publikovať. Až do svojho dôchodkového veku pracovala ako korektorka v Banskobystrickej tlačiarni. Zomrela v Banskej Bystrici 31. decembra 2010.

Vo svojej poézii sa inšpirovala láskou, prírodou a detstvom, viaceré básnické zbierky a rozprávky venovala deťom a mládeži. Knižne sa prvý raz prezentovala súborom básní Jablká plné hviezd. V knižnej kolekcii veršov Vyhnanie z raja  sugestívne rezonujú motívy lásky, prírody a detstva. Nasledovali knižky pre najmenších čitateľov Svietnik s holubičkouKľúč od každých dverí. Po znemožnení publikovať svoje verše sa opäť vrátila ako poetka do literárneho života v r. 1992 básnickou zbierkou Pierko po pierku. Na prerušené lyrické úsilia organicky nadväzuje aj knihou básní Ucho uhly . Je autorkou súborov veršov Naše zelené dažde a Listy do mŕtvej schránky.

Literatúra: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : LIC, 2005. S. 309-310.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…