Pandémia ochorenia Covid-19 bola aj tento rok dôvodom, prečo sa tradičné oslavy oslobodenia mesta Banská Bystrica uskutočnili len v komornom duchu.

K 15-metrovému Čiernemu obelisku vo štvrtok, 25. marca v dopoludňajších hodinách položil veniec vďaky primátor Ján Nosko, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov Slovenska a Zväzu vojakov Slovenskej republiky, klub Banská Bystrica a ďalšími členmi.

Už 76 rokov ukrýva naše mesto vo svojej pamäti spomienky na udalosti Slovenského národného povstania, okupáciu či frontové boje. Čierny obelisk v strede Námestia SNP pripomína minulosť, nesie v sebe odkaz padlým hrdinom vojny a pripomína komu vďačíme za slobodu.

„Som presvedčený, že je potrebné si túto udalosť pripomínať. Chcem vyjadriť vďaku a úctu ľuďom, ktorí položili svoje životy za demokraciu a za slobodný život v našom meste. Mrzí ma, že z dôvodu koronavírusu sme sa nemohli pri obelisku stretnúť v hojnom počte aj s mladou generáciou. Chcem však vyjadriť presvedčenie, že budúci rok po zvládnutí pandemickej situácie sa na našom námestí stretneme a zaplníme ho aj pri príležitosti oslobodenia mesta Banská Bystrica,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Podľa predsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pôsobí na Slovensku v súčasnosti viac ako 18 000 členov tejto organizácie. V banskobystrickom okrese je ich približne 1 600. Priamych účastníkov vojny žije už len veľmi málo a v organizáciách SZPB ich nahrádzajú ich vnúčatá a deti.

„Je to 76 rokov, keď posledná nemecká čižma opustila mesto Banská Bystrica. Boli vytláčaní postupujúcimi vojskami od Zvolena a zároveň vojskami z východu od Brezna. Tento dátum je potrebné si pripomínať z dôvodu, aby mladá generácia nezabudla, čo ich starí rodičia a rodičia pre túto spoločnosť urobili. To, že žijeme v mieri, je len ich zásluha,“ dopĺňa Ján Pacek, predseda Oblastného výboru SZPB.