Viac punču, medovníky ako novinka a vyššia vyzbieraná suma ako vlani – tak sa dá v stručnosti charakterizovať primátorský punč, ktorý včera na Námestí SNP v Banskej Bystrici čapoval primátor Peter Gogola. Banskobystričania a návštevníci vianočných trhov vypili stošesťdesiat litrov vianočného nápoja a k tomu si pochutnali na sladkých medovníkoch, ktoré im podávala viceprimátorka mesta Katarína Čižmárová.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa v našom stánku osviežili primátorským punčom, alebo ochutnali sladké medovníky. Vďaka ich štedrosti sa nám spoločne podarilo vyzbierať sumu 1 260 eur, ktorú mesto Banská Bystrica venuje občianskemu združeniu Prístav nádeje,“ skonštatoval primátor Peter Gogola.

Na rozdiel od vlaňajška, kedy sa počas primátorskému punču vyzbieralo 880 eur, bol tento rok štedrejší a na dobrú vec bude použitá suma vo výške 1 260 eur. Všetkým, ktorí neobišli primátorský vianočný stánok, chutili aj sladké medovníky od zástupkyne primátora mesta. Katarína Čižmárová rozdala cca 400 kusov vianočného pečiva.

Občianske združenie Prístav nádeje poskytuje priestor primárne deťom, ktorých život ohrozuje vážna choroba alebo zdravotné postihnutie. Občianske združenie Prístav nádeje prevádzkuje v Banskej Bystrici chránenú kaviareň s knižnicou, ktorá sa zameriava na podporu ľudí znevýhodnených telesným hendikepom. Pomáha im hľadať spôsob znovuzačlenenia a podporuje ich pri zlepšovaní kvality každodenného života.