Zástupcovia Rady študentov mesta Banská Bystrica dnes uzavreli prvý rok svojho pôsobenia v spoločnosti vedenia mesta. Na mestskom úrade sa zúčastnili podujatia Raňajky s primátorom, ktorého cieľom bolo zhodnotiť vzájomnú spoluprácu.

rada studentov 2Medzi témami spoločných rozhovorov dominovalo predstavenie projektov Rady študentov, informácie o spolupráci s mestom a rekapitulácia riešených problémov. Študenti predstavili primátorovi mesta Banská Bystrica Petrovi Gogolovi a viceprimátorke Kataríne Čižmárovej svoje nosné projekty pod názvom Zapoj seba, spoznaj veľa a Berte nás vážne. Cieľom projektov je prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí zapojiť mladých Banskobystričanov do verejného života a prebudiť ich záujem o veci verejné. Spoluorganizátorom podujatia Raňajky s primátorom je Centrum voľného času Junior a uskutočnilo sa vďaka programu Mládež v akcii. Finančne bolo podporené Európskou komisiou.

„Chýbalo mi prepojenie mesta na študentov stredných a vysokých škôl, a preto veľmi oceňujem aktivitu Rady študentov a to, akým spôsobom sa svojej úlohy ujali. Kladne hodnotím aj fakt, že mladí ľudia nečakajú pasívne na pomoc mesta, ale vyhrnuli si rukávy a s pomocou rôznych projektov získavajú finančné prostriedky na uskutočnenie svojich aktivít,“ vyjadrila sa viceprimátorka mesta Katarína Čižmárová, ktorá vedie pravidelné stretnutia rady.

rada studentovK pôsobeniu Rady študentov sa vyjadril aj jej predseda, Jaroslav Dodok: „Spoluprácu medzi Radou študentov a vedením mesta hodnotíme známkou jedna. Prístup, aj záujem zo strany pána primátora a pani viceprimátorky je potrebné skutočne oceniť. Zaujímajú sa o mládežnícku politiku, ústretovo sa s nami stretávajú a počúvajú názory mladých ľudí. Banská Bystrica je preto v tejto oblasti veľmi dobrým príkladom pre ostatné slovenské mestá.“ Rada študentov pripravuje v rámci projektu Zapoj seba, spoznaj veľa podujatie Maratón športu, ktoré sa uskutoční už zajtra 20. septembra 2013.