Mestské zastupiteľstvo ešte minulý týždeň na základe analýzy úradu rozhodlo o zrušení mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu. Jej navrhnuté začlenenie do štruktúry mestského úradu sa nepozdáva kultúrnej obci v meste.

pkoEšte v utorok primátora navštívili zástupcovia neformálneho združenia zástucov kultúrnych inštitúcií a aktívnych umelcov, vedcov a pedagógov v oblasti kultúry v meste Banská Bystrica. Tí na čele so speváčkou Janou Orlickou žiadajú opätovné prehodnotenie problematiky. Kritizujú, že proces zrušenia prebehol bez diskusie s kultúrnou obcou, bez riadnej analýzy súčasnej situácie kultúry v meste a tiež bez formulovania stratégie rozvoja kultúry. Tvrdia tiež, že zaradením PKO do štruktúry úradu sa zmieša správa kultúry a jej konkrétny výkon, čo vraj zneprehľadní finančné toky.

V utorok 11. júna poslanci zrušili príspevkovú organizáciu PKO Banská Bystrica k 31.12.2013. Zároveň odporučili od 1.1. vytvorenie organizačného útvaru, ktorý zabezpečí úlohy po zrušenej príspevkovej organizácii. Proti bol len Pavol Bielik, zdržali sa poslanci Smädo, Čižmárová a Kašper. Prednosta MsÚ Miroslav Rybár už po zasadnutí podotkol, že ďalší vývoj bude záležať od definitívneho rozhodnutia primátora. To je v rozpore s názorom poslancov. Peter Gogola na štvrtok zvolal mimoriadne zasadnutie Mestskej rady, ktorá sa má zaoberať práve pozastavením predmetného výkonu uznesenia MsZ.

Primátor Gogola dlhodobo nesúhlasí ani s osadením pamätnej tabule venovanej sovietskym vojakom v súvislosti s oslobodením mesta. Tá podľa neho zamlčuje podiel Rumunskej armády na oslobodení mesta. Za opätovné osadenie pôvodnej tabule bojuje už dlhšie poslanec Daniel Karas (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS), ktorý opätovne túto problematiku pripomenul a s podporou poslancov svojho klubu na ostatnom zasadnutí MsZ nariadil úradu osadenie tabule. Ani toto uznesenie primátor nemá záujem podpísať.