V januári 2015 predstavil primátor Ján Nosko verejnosti českého partnera, ktorý prejavil záujem vybudovať v Banskej Bystrici novú autobusovú stanicu prepojenú s nákupným centrom.

DSC_0482Pravidelné rokovania vyústili do bodu, keď sa samospráva rozhodla odkúpiť a získať kontrolu nad dopravnou časťou autobusovej stanice (AS). Ďalším krokom bol včerajší podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi vedením mesta a konateľmi spoločnosti PRIMUM s. r. o.

Samospráva poskytovala počas celého roka investorovi plnú súčinnosť, aby mohol bez problémov svoj zámer realizovať. Cieľ vedenia mesta, odkúpiť dopravnú časť AS za 3,2 mil. eur, podporila na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

„Vnímam túto chvíľu ako historickú. Po tridsiatich rokoch sa ďalšími krokmi posúvame s autobusovou stanicou dopredu. Znamená to, že starý chátrajúci priestor dostane nový šat a novú tvár. Veľmi ma teší, že po intenzívnych rokovaniach sme dokázali nájsť správnu cestu a našli sme riešenie, s ktorým sme spokojní. Po dokončení, skolaudovaní a zapísaní Terminal Shopping Center na katastri, mesto odkúpi jeho dopravnú časť, ktorá bude plniť funkciu autobusového terminálu. Získame tak kontrolu nad strategickým bodom,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

DSC_0490V novembri sa začalo s búracími prácami „strašiaka mesta“ a na výstavbu novej autobusovej stanice sú vydané všetky stavebné povolenia. Podľa českého investora by mala byť nová vstupná brána do mesta realitou počas veľkonočných sviatkov v roku 2017. Zároveň deklaroval, že nový Terminal Shopping Center Banská Bystrica vytvorí aj mnoho pracovných miest.

„S iniciatívou odkúpiť autobusový terminál prišlo mesto pred viac ako mesiacom. S predchádzajúcimi prevádzkovateľmi autobusovej stanice sme sa nevedeli dostať k žiadnemu záveru. Vyzeralo to tak, že k dohode nedôjde, preto do procesu vstúpilo vedenie mesta a prevzalo iniciatívu. V prípade partnera, akým je mesto Banská Bystrica je to reálne. Preto sme na túto možnosť pristúpili. Zmluvne sa nám to podarilo uzavrieť a myslím, že k obojstrannej spokojnosti je to solídny záver,“ doplnil konateľ spoločnosti PRIMUM, s. r. o. Ivan Hlaváček.