Mesto chce chýbajúce prostriedky v školstve hľadať výmenou okien, prepúšťaním upratovačiek či znižovaním počtu odborných učební. Konkrétnu podobu racionalizácie však musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

MsZNa utorňajšom zasadnutí banskobystrického mestského zastupiteľstva bude najväčšiu pozornosť pútať bod racionalizácie základných škôl. Primátor Peter Gogola sa nakoniec rozhodol predložiť návrh vnútornej racionalizácie. Tá predpokladá reguláciu otvárania tried v 1. ročníku tak, aby sa rozložil počet žiakov  a zabezpečila sa rovnomerná zaplnenosť existujúcich základných škôl. Pre každý subjekt bol navyše pripravený plán vnútorných opatrení ako napríklad výmena okien, zníženie počtu upratovačiek, zatváranie odborných učební či zvyšovanie počtu žiakov na učiteľa.

Samotná analýza mestského úradu však upozorňuje, že takéto opatrenia nebudú stačiť. „Navrhované vnútorné racionalizačné opatrenia len nepatrne zmiernia veľmi nepriaznivú ekonomickú situáciu v školstve, ale neprinesú významné zníženie finančného deficitu vo verejnom školstve v Banskej Bystrici. Predpokladaný deficit na rok 2013 je – 309 629 € celkom, v osobných nákladoch je to až – 453 743 €.  Školy majú naplnenú kapacitu na 72% a spolu majú 11 voľných učební. 13 učební je prenajatých. Kapacita v školskom roku 2017/2018 bude prevyšovať reálny počet detí, bývajúcich v Banskej Bystrici o 1100 miest, z toho v I. spoločnom školskom obvode (centrum) o 820 miest,“ píše sa v materiáli.

Okrem problematického financovania školstva budú poslanci rokovať aj o odpredaji a prenájme mestského majetku, ktorý by mal priniesť do rozpočtu minimálne 317 262,94 eur. Opätovne sa má vyhlásiť súťaž na pozemky pod budovou Fitarény a v jej okolí. Predchádzajúci záujemca FIT SERVIS s.r.o. ani po urgenciách mestského úradu dohodnutú čiastku neuhradil, mesto by chcelo za parcely minimálne 270-tisíc eur. Vlastníka zmení aj budova bývalého sídla SAV. Finančná komisia však neodporučila obchodnú verejnú súťaž, ale prevod na mestskú firmu BPM. V objekte sa počíta s výstavbou nájomných bytov.

Schváliť sa majú aj Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o trhovisku na Kyjevskom námestí a taktiež VZN o odpadoch. To upravuje povinnosti mesta a pôvodcov odpadu, okrem iného aj presne definuje aký odpad patrí do košov triedeného odpadu.

Zastupiteľstvo by malo schváliť aj dotácie pre športové kluby. FK Dukla a HC’05 Banská Bystrica dostanú od mesta po 100-tisíc eur, ženský basketbalový klub 15-tisíc eur a mužský basketbal 20-tisíc eur. Dotáciu 4500 eur z položky cestovného ruchu dostane aj hip-hopové podujatie Outbreak Europe.

Na programe je aj súhlas s finančnou spoluúčasťou na projektoch hradených z eurofondov. V prípade Komunitného multifunkčného centra KOMUCE si chce mesto zobrať úver vo výške 342 470 eur. Spolupodieľať sa bude aj na projekte Akadémia BB seniora, kde prispeje sumou 10 306 eur.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná v utorok vo Veľkej sieni banskobystrického mestského úradu. Začiatok je o 9:00 a redakcia BBonline.sk prinesie živý textový prenos. Priamy prenos bude vysielať aj regionálna TV ESO.