V roku roku 2000 založilo mesto Banská Bystrica akciovú spoločnosť MBB. Mestské zastupiteľstvo odhlasuje vznik akciovej spoločnosti vloží do mestskej firmy potrebný kapitál a zvolí jej vedenie. Základné imanie spoločnosti MBB a.s. je viac ako 16 mil. eur.

Jednou z najvážnejších úloh MMB bolo vybudovanie priemyselného parku v Šalkovej a zabezpečenie príchodu investorov do tohto priestoru.

Má Banská Bystrica priemyselný park?

Okolnosti týkajúce sa odkupovania pozemkov boli v minulosti viackrát medializované. Otázkou však naďalej ostane, aké boli ciele budovať priemyselný park vo vlastníctve mestskej spoločnosti a nie priamo mestom, ako je to bežnou praxou na Slovensku.

Banskobystričania dostali od vedenia spoločnosti MBB prísľub nových pracovných miest. V máji 2011 prebehla tlačou optimistická správa: „Noví investori, stovky pracovných miest i obchodný park! To všetko onedlho pribudne v meste pod Urpínom. Do roky rozostavaného priemyselného parku konečne mieria štyria investori, ktorí zamestnajú až 500 ľudí. „Prví štyria investori v priemyselnom parku Šalková dajú prácu 300 až 500 ľuďom,“ vyhlásil Ľubomír Bobák, šéf mestskej akciovky, ktorá priemyselnú zónu prevádzkuje a vlastní. Podľa Bobáka sa im podarilo pritiahnuť investorov vďaka dostavbe rýchlocesty R1 a aj nízkym cenám za pozemky. Písalo sa o tom napríklad v tomto článku…

Aká je situácia dnes, deväť mesiacov od zverejnenia správy?

O situácii v spoločnosti MBB hovoria banskobystrickí podnikatelia a predstavitelia SaS – Ing. Radovan Sloboda, a Ing. Miroslav Ivan.

Radovan Sloboda: Na základe verejne dostupných informácií je zrejmé, že mestský podnik dospel do stavu, že ak nezačne ihneď predávať majetok, nebude schopný splácať úvery. MBB zamenila so súhlasom zastupiteľstva časť historickej radnice za bývalý pioniersky dom na ul. J. Kráľa s VUC. Budovu okamžite MBB ponúka na predaj…

Inými slovami to znamená, že odpálili polku radnice pretože nie sú schopní splácať úvery z činností, na ktoré boli úvery čerpané. A takto to pôjde ďalej.

Len na tento rok potrebujú, odhadujem, cca 20 miliónov v korunách, aby si vykryli cashflow. Za tento stav sú zodpovední ľudia, ktorí spoločnosť vedú a dozorujú ako aj poslanci, ktorí ich do funkcií schválili. Spoločnosť okrem predsedu predstavenstva riadia poslanci. Je absurdné, keď v problémoch sa zmietajúci mestský podnik riadi lekár a učiteľ dosadení na základe politickej príslušnosti…

Týka sa to podľa vás len spoločnosti MBB?

Radovan Sloboda: Predpokladám, že obdobná situácia je v ďalšej mestskej firme – BPM s.r.o.. Predpokladám preto, pretože tento podnik taktiež riadi a kontroluje poslanecká úderka SMER/SNS. Ak sa aj v minulosti ozvali hlasy poukazujúce na praktiky v týchto firmách, boli poslaneckou väčšinou SMER/SNS prehlasované. Naviac tento podnik si neplní zákonnú povinnosť zverejňovať v Obchodnom registri povinné dokumenty. Pre ilustráciu v dozornej rade BPM sedia štyria lekári, jeden totožný s dozornou radou MBB. Fakt viac než vypovedajúci… Nechali by ste sa operovať ekonómom?

Vráťme sa ale k mestskej investičnej spoločnosti, v čom je problém jej hospodárenia?

Miroslav Ivan: Podľa verejne dostupných informácií uverejnených v zbierke listín je spoločnosť MBB a.s. zaťažená úverom viac ako 5 mil. eur (Súvaha z r. 2010) a schopnosť splácať tento úver bez priebežného predaja pozemkov v PP Šalková, alebo iného majetku je prakticky nulová. Mesto by okamžite malo vykonať audit a zistiť, na čo bol takto čerpaný úver využitý.

Radovan Sloboda: Ich ekonomická činnosť je o tom, že síce vyprodukujú nejaký zisk, ale tento z ďalekého ďaleka nestačí na splácanie úveru. Obstarali pozemky v parku, ktorých predajnosť je dnes spochybnená tým, že na ich časť bola uvalená súdna plomba. Kto si pôjde kúpiť pozemok do nedostavaného priemyselného parku, keď ich je na Slovensku plno a navyše je tu súdna plomba? Naviac hneď vedľa pozemkov preteká Hron, čo pôsobí na potenciálnych záujemcov ako červené súkno na býka v obave pred záplavou. Za toto je niekto zodpovedný.

Čo na to primátor?

Miroslav Ivan: Mesto má svojich zástupcov v dozornej rade. Nie je mi však jasné, prečo doteraz na situáciu v podniku nereagovala. Primátor, ktorý je zároveň predsedom valného zhromaždenia by však konať mal. Prvým krokom by mala byť požiadavka na správu o činnosti za minimálne, ostatné 2 roky a žiadať od vedenia podniku správu o činnosti aj s odôvodnením tak vysokého úverového zaťaženia.

Radovan Sloboda: O stave v MBB sme niekoľkokrát informovali aj pána primátora. Kto iný ako on by mal konať? Poslaneckí nominanti v spoločnosti priamo zodpovední za súčasný stav to asi nebudú. Navyše by sa zriekli príjmov a výhod plynúcich im za výkon funkcie. Zvýšiť dane dokážu, peniaze vytiahnu od Bystričanov a pritom sa v mestskej firme vyhadzujú milióny hore komínom!

Už sme spomenuli súdnu plombu na časť pozemkov, aké sú ešte dôvody, prečo nemajú investori o priemyselný park záujem?

Miroslav Ivan: MBB ponúka investorom pozemky v PP Šalková za cenu viac ako 30 eur za meter štvorcový. Dnes je na Slovensku niekoľko desiatok dokončených priemyselných parkov vo vlastníctve obcí a tie ich ponúkajú vo veľa prípadoch za 1 euro, len aby prilákali investora k nim. Nevidím preto takmer žiadnu šancu že by v tejto situácii mal o kúpu pozemku nejaký nový investor záujem. Mimo to, poloha PP Šalková v blízkosti rieky Hron je pre každého potenciálneho investora strašiakom, čo sa asi stane v prípade vysokej vody. V súčasnosti si nedovolí žiaden investor postaviť výrobný podnik v záplavovom území, keď akýkoľvek výpadok v dodávke len na pár dní ho môže existenčne ohroziť.

Musím povedať, že ma naozaj neteší, že sa to dostalo do tohto stavu, udivuje ma len, že mesto sa v minulosti rozhodlo riešiť budovanie PP cez mestskú spoločnosť. Tak si totiž zavrela dvere pred čerpaním štátnej pomoci na budovanie priemyselných parkov, ktorá bola a stále je výhradne určená obciam a mestám.

Aké sú podľa vás možné východiská z tejto situácie?

Miroslav Ivan: Jednoznačne je potrebné vykonať ekonomický audit v podniku a vyvodiť zodpovednosť voči osobám, ktoré daný stav zapríčinili. Zvážiť, či má význam v tejto situácii ďalej pokračovať vo výstavbe a hľadať ekonomické riešenia, ktoré by danú situáciu nezhoršovali. Odstrániť politické nazeranie na celú situáciu a do vedenia, celého predstavenstva a aj dozornej rady nominovať odborníkov cez nezávislé výberové konania.

Okrem toho je podľa mňa nevyhnutné, aby primátori miest Banská Bystrica, Sliač a Zvolen koordinovane hľadali riešenia a predovšetkým priestor pre väčšiu komunikáciu s odborníkmi, veľkými investormi, ktorí už sú v regióne etablovaní (podniky vo Vlkanovej, Continental vo Zvolene a ďalší) ako aj organizáciami a inštitúciami zriadenými štátom (SARIO).

Mestu podľa mňa chýba koncepcia hospodárskeho rozvoja. Samozrejme, vnímam záujem vedenia mesta o snahu ísť smerom k rozvoju cestovného ruchu, to je ale v situácii, v akej sa dnes mesto, okres a celý Banskobystrický kraj s takmer 20% mierou nezamestnanosti nachádza, žalostne málo.

Náš okres potrebuje veľkého investora, ktorý na seba naviaže miestne malé a stredne veľké firmy. Sme jediný kraj na Slovensku, ktorý takého investora a ťahúňa ekonomického rozvoja doteraz nemá.

Radovan Sloboda: Riešenie nahromadených problémov v priemyselnom parku by malo prestať byť otázkou politikárčenia. Ponúkli sme odbornú pomoc primátorovi, rovnako ponúkame dialóg predstaviteľom relevantných politických strán aj zástupcom verejnosti.

Čo s týka samotnej spoločnosti MBB, bohužiaľ sa domnievam, že táto firma nemá šancu na prežitie z dôvodu neudržateľného úverového zaťaženia. Riešením by mohol byť vstup investora do spoločnosti, ktorý však za súčasnej situácie vo firme a stave v parku považujem za nereálny. Bez meškania by som urobil výberové konanie na nové vedenie ako hovorí Miro Ivan a toto poveril vyhodnotením situácie s návrhom najmenej bolestivého riešenia pre mestský majetok.