Stretnutím na Huštáku sa v sobotu 20. júna popoludní začne tretí ročník #PRIDE #BB s podtitulom Cudzincom vo vlastnej krajine.

Ľudskoprávne kultúrne podujatie #PRIDE #BB 2020, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. júna v Banskej Bystrici, je príležitosťou pripomenúť si, že Slovensko stále nie je krajinou pre všetkých, aj keď je pestré a rôznorodé. Niektorí ľudia sú naďalej stigmatizovaní, k ich ľudským a občianskym právam pristupuje naša legislatíva a spoločnosť selektívne. Nálepkujeme sa, sme cudzinci… aj vo vlastnej krajine.

Podujatie sa začína o 13:00 h stretnutím na Huštáku (Dolná 62), odkiaľ jeho účastníci a účastníčky a všetci, ktorí sa chcú pridať, prejdú smerom na Námestie SNP a potom do Záhrady CNK. Po príhovoroch o 14:00 h nasleduje diskusia s názvom Rodina, domov a „tí druhí“.

Dramaturgia programu #PRIDE #BB vychádza z potreby dialógu o témach spoločenskej a ekologickej spravodlivosti, ako aj občianskych a ľudských práv vo vzťahu nielen k LGBTI ľuďom. V programe nebude chýbať Živá knižnica (17:00 h) či prednáška Hotel Zem (Petr Doubravský & Fridays For Future, ČR, 16:00 h).

„Chceme ďalej viesť dialóg o spravodlivosti a rovnosti. Pre ľudí aj životné prostredie. Lebo len vďaka starostlivosti máme šancu zmierniť dopady nášho odcudzenia… Buď sa stretneme alebo obídeme – tretia možnosť neexistuje. A aj keď sa nepoznáme, vieme sa rozprávať.“

Program festivalu nájdete na facebooku:  Nezabudnite na rúška!