Príbeh Alexeja, syna Jána Thurza, narodeného v roku 1490 v Krakove jeho druhej manželke, rozpovie na stretnutí v Thurzovom dome banskobystrický sprievodca cestovného ruchu a historik Jozef Ďuriančik. Zaujímavá prednáška, venovaná 480. výročiu smrti Alexeja Thurza, sa uskutoční v piatok 27. januára.

„Cesta Thurzovcov na vrchol aristokracie mala atypický priebeh. Začínali ako príslušníci drobnej šľachty na Spiši a potom, na rozdiel od iných aristokratických rodov Uhorska, vstúpili do meštianskeho stavu. V rámci neho sa zapojili do diaľkového obchodu s kovmi a odtiaľ do banského a hutníckeho podnikania na východnom a najmä strednom Slovensku, kde podnikali spolu s Fuggerovcami. Akumulovaný obchodný kapitál potom investovali do pozemkového vlastníctva, čím sa postupne ako zemepáni opäť vrátili k svojmu šľachtickému stavu,“ hovorí historik a publicista Jozef Ďuriančik.

Počas jedného storočia prežil rod Thurzovcov medzi uhorskou aristokraciou len štyri generácie, ale v jeho radoch sa vystriedali: jeden uhorský miestodržiteľ Alexej I., dvaja palatíni Juraj V. a Stanislav III., jeden predseda Uhorskej komory František I. a štyria biskupi. Práve Alexej I. zažil obidve strany jednej mince úspešného šľachtického rodu.

„Alexej I. dosiahol postavenie stoličného a kráľovského hodnostára, bol aj kráľovským miestodržiteľom v Bratislave, a prispel k nárastu thurzovského majetku aj „nepodnikateľskými“ cestami. Kráľ Ľudovít II. Jagelovský ustanovil Alexeja Thurza do hodnosti kráľovského pokladníka. Keď v bitke s Turkami pri Moháči v roku 1526 kráľ zahynul, pomáhal jeho iba dvadsaťročnej vdove, kráľovnej Márii Habsburskej, zachraňovať kráľovský poklad a odviezť ho z Budína do Bratislavy. Kráľovnej Márii ostal verný, blízky a často ju hostil na svojom hrade Červený Kameň a na Hlohovskom zámku,“ dodáva Jozef Ďuriančik.

Alexej Thurzo, ktorý dokázal obnoviť a zveľadiť thurzovský majetok, vplyv i moc v rušných a nebezpečných časoch uhorských stavovských povstaní, tureckého ohrozenia a veľkých baníckych nepokojov v baniach a hutiach thurzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti, zomrel v roku 1543 bez mužských dedičov.

Prednáška a beseda so známym sprievodcom mesta Jozefom Ďuriančikom Z Thurzovho domu do kráľovského paláca, na ktorú Stredoslovenské múzeum pozýva všetkých milovníkov histórie, sa uskutoční v piatok 27. januára o 15.00 h v Thurzovom dome.   Zlatým klincom podujatia bude zachovaný prvý ľúbostný list v Uhorsku z roku 1528, ktorý Alexej Thurzo napísal svojej nastávajúcej manželke.