Záhradníckym a rekreačným službám mesta (ZAaRES) budú pri hrabaní lístia, kosení trávy, maľovaní lavičiek či iných sezónnych prácach pomáhaž vúzni odsudení za menšie delikty z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Kráľovej.

DSC_0980Na odsúdených budú pri prácach dohliadať príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže a pravidelné hliadky mestskej polície.

Odsúdených môžeme využiť pri sezónnych prácach, keď máme najväčší problém s nedostatkom pracovníkov a nestabilitou pracovnej sily. Väzni budú nápomocní pracovníkom ZAaRES-u vo vybraných lokalitách pri skrášľovaní nášho mesta. Vidím v tom aj pozitívum pre odsúdených. Po absolvovaní trestu sa budú môcť rýchlejšie začleniť do bežného života,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

V prípade priaznivého počasia začnú desiati odsúdení pracovať v teréne už od pondelka, 7. marca. V Mestskom parku na Tajovského ulici a v parku pod Pamätníkom SNP budú vyhrabávať trávnaté plochy od odumretých častí rastlín, listov a ostatných nečistôt.

Prvé dva týždne budú pre nás kľúčové. Ak vyhodnotíme tento pilotný projekt pozitívne, budeme odsúdených využívať pri záhradníckych prácach a údržbe zelene aj v iných mestských častiach. Je to pre nás výhodné aj z ekonomického hľadiska. Väzni budú platení len za odrobené hodiny. V praxi to znamená, že v prípade nepriaznivého počasia ostanú vo väznici a my ich nemusíme platiť. Pre porovnanie, dohodárom by sme museli vyplácať stále, aj v prípade, že by kvôli zlému počasiu nemohli byť v teréne,“ objasňuje Ivan Šabo, vedúci ZAaRES-u.

DSC_0964Takýto druh spolupráce hodnotí pozitívne aj riaditeľ Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Rastislav Kostoláni: „Vítame spoluprácu s mestom Banská Bystrica, keďže v ňom sídli aj náš ústav. Odsúdení, ktorí sú zaradení do práce, sú povinní pracovať. Získavajú pracovné návyky, ale aj odmenu za vykonanú prácu. Každého väzňa, ktorý plní svoj program zaobchádzania, umiestňovacia komisia zaradí na konkrétne pracovisko. Obyvatelia sa nemajú čoho obávať. V jednotlivých lokalitách mesta budú nad odsúdenými vykonávať dohľad aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.“