Prepravné služby zrejme už využila väčšina firiem aj fyzických osôb. Okrem bežného doručovania a odosielania zásielok a listov sú situácie, kedy sa prepravná spoločnosť stáva dôležitou súčasťou našej existencie. Preprava nadrozmerného alebo nebezpečného tovaru, sypkých materiálov a iného sortimentu si vyžaduje adekvátne vozidlá aj opatrenia.

Preprava nadrozmerného nákladu

Preprava nadrozmerného tovaru sa týka predmetov, ktoré sú príliš veľké alebo ťažké na to, aby sa prepravili dodávkou či kamiónom. Môže ísť o rôzne stroje, konštrukcie, materiály a pod.

Okrem vozidla, ktoré takýto náklad dokáže previesť, je potrebné aj dôkladné plánovanie trasy, naloženia a vyloženie a samozrejme zaistenie nákladu počas prepravy.

Zabezpečiť treba aj patričné povolenia na prepravu takéhoto nákladu. Ak teda potrebujete previesť akýkoľvek nadrozmerný náklad, je v podstate nevyhnutné využiť služby profesionálov.

Nebezpečný tovar

Prepravné služby sa oplatí využiť aj pri prepravovaní nebezpečného tovaru, ktorý si vyžaduje špeciálne opatrenia. Za nebezpečný tovar sa považuje tovar, ktorý môže ohroziť zdravie alebo život osôb, životné prostredie alebo ďalšie zásielky.

Týka sa to napríklad insekticídov, rozpúšťadiel, aerosólov, hnojív a pod. Prepravné spoločnosti, ktoré túto službu poskytujú, majú potrebné zabezpečenie a najmä znalosť aktuálnych predpisov.

Medzinárodné preprava

Ak potrebujete bezpečne doručiť zásielku do zahraničia využite spoločnosti poskytujúce medzinárodnú prepravu. Nemusí ísť pritom o plný kamión tovaru. Malé zásielky môžete prepraviť prostredníctvom kuriérskych spoločností, pri zásielkach od 50 kg oslovte prepravné spoločnosti, ktoré poskytujú aj prepravu nákladnými vozidlami.

Colné predpisy v iných krajinách sa môžu odlišovať, a preto sú potrebné aj rôzne sprievodné dokumenty, čo v spolupráci s úspešnou a profesionálnou prepravou spoločnosťou nebude problém.